U KCCG obavljene još dvije transplantacije bubrega

Transplantacioni tim Kliničkog centra Crne Gore je uz podršku kolega iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb, minulog vikenda, 09. i 10. decembra 2017. godine uradio dvije transplantacije bubrega od živog srodnog donora.

Prva transplantacija uradjena je kod primaoca ženskog pola starosti 38 godina, kome je donor bila tetka. Druga transplantacija je uradjena kod primaoca muškog pola starosti 25 godina, kome je donor bubrega bila majka. Svi pacijenti su u Intezivnoj jedinici Klinike za nefrologfiju i stabilnog su stanja, bez komplikacija u preoperativnom i postoperativnom toku.

Urolog iz KBC Zagreb prof. dr željko Kaštelan je kazao da sa kolegama iz Crne Gore već pet godina uspješno obavljaju transplantacije bubrega.

“Već pet godina radimo ovdje sa kolegama iz Crne Gore transplantacije bubrega. I ovaj put je bilo uspješno. Napravili smo dvije obiteljske transplantacije bubrega. I primatelji i davatelji se osjećaju dobro”, kazao je prof. dr Kaštelan.

Odgovarajući na pitanje da li je zabrinut da sve mlađi ljudi imaju problema sa bubrezima, prof. dr Kaštelan je odgovorio negativno pojašnjavajući da se radi o dobroj zdravstvenoj službi, te ranom otkrivanju bolesti.

Prof. dr Kaštelan je sa zadovoljstvom istakao uspešno razvijen transplantacioni program u Hrvatskoj jer se izvode uglavnom kadaverične transplantacije i poručio građanima Crne Gore da daruju organe nakon moždane smrti kako bi drugima produžili život.

“U Republici Hrvatskoj je razvijena kadaverična transplantacija bubrega. Hrvatska je po svom transplantacijskom uspjehu prepoznata u Evropi i svijetu. Znate da je Hrvatska u samom Svetskom vrhu i po broju darivatelja organa, što je veoma bitno za transplantacije, ali i po broju transplantiranih jetri, bubrega, srca, i tako dalje. Dakle, mi imamo doista dobro razvijen kadaverični program transplantacije tako da mi nemamo toliku potrebu da uzimamo od obitelji bubrege i dajemo ih članovima njihovih obitelji. Obiteljska transplantacije se rijetko izvodi u Hrvatksoj. To je sledeći korak za Crnu Goru. Moja poruka javnosti je: darivajte organe nakon svoje smrti, jer oni isto idu pod zemlju, ne služe ničemu ako ih ne darivate ”, kazao je prof dr Kaštelan.

2

Nefrolog i Nacionalni koordinator za transplantacioni program u Crnoj Gori prof. dr Marina Ratković je takođe akcenat stavila na značaj kadaverične transplantacije.

“Mi znamo da je danas bila dobrovoljna akcije davanja krvi. Hajde da se organizujemo dobrovoljno da pričamo na svim nivoima o zaveštanju organa poslije iznenadne ili prirodne smrti, koja obezbeđuje zakonske principe. Hajde da o tome pričamo i da mijenjamo i navike i razmišljanja, prvo u našim porodicama pa dalje” izričita je bila prof. dr Ratković, navodeći da je od 34 do sada izvedene transplantacije bubrega u Crnoj Gori samo jedna bila kadaverična.

 

Foto: KCCG