Podrška Ministarstva zdravlja u prevenciji HIV-a

Nevladinim organizacijama biće dodijeljeno sto hiljada eura za podršku preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a.

U skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a od 2015-2020. godine, Ministarstvo zdravlja je za ovu godinu opredijelilo 100.000 EUR kao podršku nevladinim organizacijama koje se bave prevencijom HIV-a.

U skladu sa tim, raspisan je Javni poziv za NVO koje su aktivne u oblasti rada sa ključnim populacijama pod povećanim rizikom od infekcije HIV/AIDS-om.

Riječ je o Projektima i programima koji su usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a, kao i na unapređenju tretmana osoba koje žive sa HIV-om.

Javni poziv je otvoren do 04.decembra 2017.godine, a detaljne informacije dostupne su na web stranici Ministarstva zdravlja www.mzdravlja.gov.me.

U skladu sa programskim opredjeljenjima Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja, u Crnoj Gori je prepoznata volja da se problem AIDS-a rješava na sveobuhvatan način u skladu sa smjernicama Zajedničkog programa Ujedinjenih nacija za AIDS (UNAIDS), što je rezultiralo izradom i realizacijom nacionalnih strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a za period 2005-2009 i 2010-2014. godinu i za period 2015-2020.godine.

Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS-a dale su dobru podlogu za prevenciju HIV-a, sa posebnim fokusom na populacije u najvećem riziku i unaprijedile dijagnostiku, liječenje i njegu za osobe koje žive sa HIV-om.

U Crnoj Gori se nadzor nad HIV-om sprovodi više od dvije decenije, a značajno je unaprijeđen usvajanjem Strategije za borbu protiv HIV/AIDS-a i uvođenjem Druge generacije nadzora, čime su stvoreni preduslovi za efikasniji i sveobuhvatni odgovor na epidemiju HIV-a.