Održan III Sastanak nacionalne mreže za nadzor nad rezistencijom na antibiotike

Sastanak je dio saradnje Ministarstva zdravlja i Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), a otvorio ga je sekretar Ministarstva zdravlja Nikola Antović, u amfiteatru Instituta za javno zdravlje.

Sekretar ministarstva zdravlja Nikola Antović sa saradnicima sastao se sa ekpertima Svjetske zdravstvene organizacije dr Danilom Lo Fo Wong, program menadžerom SZO za Evropu i prof. dr Arjana Tambic, SZO konsultantkinjom, sa tematskim fokusom na osnove koncepta dobrog upravljanja i pravilne upotrebe antibiotika u bolničkom sektoru.

Današnjem sastanku je prethodio menadžerski sastanak o ukupnim benefitima dosljedne primjene programa dobrog upravljanja antibioticima u bolnicama.

SZO eksperti su ovom prilikom obišli refetrentnu laboratoriju za antimikrobnu rezistenciju u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Dr Lo Fo Wong je istakao da su kadrovski i prostorni kapaciteti referentne laboratorije na visokom nivou, a da će SZO i dalje biti podrška u osnaživanju kapaciteta i regionalnom povezivanju referentne laboratorije.

Dr Tambić je iznijela iskustvo hrvatske kada je u pitanju antimikrobna rezistencija i navela da je impresionirana dobrim rezultatima Ministarstva zdravlja Crne Gore u smanjenju upotrebe antibiotika na primarnom nivou zdravstvene zaštite , koja za period od 2011.-2016.godine iznosi 12,5 procenata manje.

Sekretar Antović je podsjetio eksperte SZO da je Ministarstvo zdravlja Crne Gore, poštujući i slijedeći poruke i savjete međunarodnih institucija, prije svega Svjetske zdravstvene organizacije, a onda i Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, postavilo strateške ciljeve u oblasti rezistencije na antibiotike donošenjem Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike.

Ministarstvo zdravlja je institucionalizovalo Nacionalnu interdisciplinarnu komisiju za kontrolu rezistencije na antibiotike (NIKRA), koja okuplja stručnjake razlicitih profila i ima za cilj da radi na savladavanju problema rezistencije na antimikrobna sredstva.

Obje strane su saglasne da su u Crnoj Gori vidljivi rezultati na ovom polju ali i da pitanje antimikrobne rezistencije zahtijeva kontinuiranu pažnju i multisektorski pristup.

Cilj ovog skupa bio je upoznavanje sa dosadašnjim rezultatima racionalizacije upotrebe antibiotika i suzbijanja i kontrole rezistencije bakterija na antibiotike u Crnoj Gori, kao i planiranje aktivnosti za 2018.godinu.