Odličan odziv građana na vakcinaciju u Domu zdravlja Podgorica

Vakcinacija protiv gripa, koja je u Domu zdravlja Podgorica počela 10. oktobra 2017.godine, sprovodi se veoma dobro. Do sada je protiv gripa vakcinisano oko 4 500 odraslih osoba i djece.

Vakcina ima dovoljno za sve koji su indikovani za ovaj vid zaštite, pa Dom zdravlja Podgorica još jednom apeluje na građane kojima je potrebno da prime vakcinu, jer će se na taj način najbolje zaštiti od virusa gripa.

Takođe, pedjatrijska služba Doma zdravlja Podgorica nastavlja vanrednu vakcinaciju djece, u cilju pravovremenosti davanja vakcina i poboljšanja procenta vakcinisane djece u Glavnom gradu. Tako je u proteklih dva mjeseca MMR vakcinu primilo oko 1 200 mališana, što je, zahvaljujući kampanji Doma zdravlja Podgorica, značajno više u odnosu na raniji period.

Proteklog vikenda pedijatrijski tim Doma zdravlja Podgorica u kampu “Vrela Ribnička”, sproveo je vakcinaciju djece stanovnika kampa, po aktuelnom kalendaru vakcinacije. Odazvalo se svih 79 pozvane djece, od čega je vakcinisiamo njih 68.

Ekipa Doma zdravlja Podgorica, šest do osam puta godišnje u kampu „Vrela Ribnička“ obavlja sistematske preglede i vakciniše populaciju Roma, Aškalija i Egipćana, a ovo je bila peta preventivna akcija ove godine.

Pedijatri Doma zdravlja Podgorica u kontinuitetu promovišu vakcinaciju u svakodnevnom zdrastveno-vaspitnom radu sa roditeljima, naglašavaju nezamjenljivu ulogu vakcinacije u zaštiti djece i cijele populacije od zaraznih bolesti.