Počinje obuka pedijatara i radiologa

Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore, od ponedjeljka, 30.10.2017.godine, organizuju obuku za ljekare radiologe, pedijatre i ortopede koji će raditi ultrazvuk kukova kod djece do navršene jedne godine života.

Cilj je da se ljekari dodatno edukuju kako bi se ova dijagnostička procedura ubuduće sprovodila na primarnom nivou zdravstvene zaštite odnosno u domovima zdravlja u mjestu boravka pacijenta .

Ukoliko u Domu zdravlja ne postoje adekvatni prostorni i tehnološki uslovi, edukovani ljekari,radiolozi ili ortopedi obavljaće ultrazvuk kukova u bolnici,isključivo u gradu u kojem dijete živi.

Predviđeno je da se edukacija pedijatara sprovodi u pet grupa od po dvanaest polaznika i tri grupe od po šest radiologa. Obuka , koju će voditi doktori Dragoslav Nenezić i Nenad Sorat, trajaće mjesec dana za pedijatre i mjesec i po za radiologe nakon čega će dobiti sertifikate.