Uspješna kampanja imunizacije

U Domu zdravlja Podgorica za dva mjeseca vakcinisano je 1000 mališana MMR vakcinom.

Djevojčica Đurđa Nikolić, hiljadito je dijete vakcinisano u Domu zdravlja Podgorica, MMR vakcinom za proteklih dva mjeseca. Ovaj broj dostignut je nakon velike kampanje koju sprovodi Dom zdravlja Podgorica posljednjih mjeseci, kako medijski, tako i kroz rad pedijatara koji promovišu vakcinaciju u svakodnevnom zdrastveno-vaspitnom radu sa roditeljima.

Roditelji male Đurđe nisu imali dilemu da li treba da vakcinišu svoje dijete.

“I pored negativne kampanje, koja se godinama vodi protiv vakcinacije, naša je odluka da nam dijete primi MMR vakcinu. Moram priznati da smo, kao rodtelji, mjesecima čitali i slušali stručnjake – epidemiologe, imunologe, ali i teze ljudi iz antivakcinalnog lobija i naše mišljenje je da naša ćerka treba da primi MMR vakcinu, kao i sve ostale iz propisanog zdravstvenog kalendara. Naravno, shvatam zbunjenost i strah roditelja, pa zbog toga smatram da bi sa relevantnih mjesta trebalo što više ljude edukovati i dati im informacije kako bi opao trend nevakcinisanja MMR vakcinom u Crnoj Gori”, kazala je nakon vakcinisanja djevojčice njena majka Biljana Nikolić.

Izabrani pedijatar malene Đurđe, dr Branka Samardžija Jovanović podsjetila je da je vakcinacija najvažnija preventivna mjera u očuvanju i unaprjeđenju zdravlja djeteta i sveukupne populacije, što je prepoznato i Zakonom.

“MMR vakcina je kombinovana vakcina protiv malih boginja, rubeole i parotitisa. Sve tri bolesti imaju svoj klinički tok, ali ono čega se plašimo su komplikacije. Vakcina je bezbjedna, efektivna i predstavlja važnu mjeru zaštite protiv bolesti. Ključnu ulogu ima pedijatar, koji donosi konačnu odluku o procjeni zdravstvenog stanja djeteta. Izabrani pedijatri dužni su da pruže adekvatnu informaciju, govore o koristima, ali i ukažu na neželjene reakcije, koje se mogu javiti nakon imunizacije”, istakla je dr Samardžija Jovanović.

Ona je naglasila da i roditelji moraju biti svjesni važnosti imunizacije i uključiti se u ovaj proces, u istoj mjeri kao i zdravstveni sistem, a sve u cilju podizanja kolektivnog imuniteta.

Djevojčica Đurđa je, zbog savjesnosti i odgovornisti njenih roditelja kako prema zdravlja svojeg tako i druge djece, od kompanije Kids Land dobila prigodan poklon vaučer.

Učešće u kampanji uzela je i nevladina organizacija CAZAS.

21557720 1454849261219075 219803356401976857 n

Foto: Dom zdravlja Podgorica