Regionalni sastanak rukovodilaca imunizacijskih programa evropskog regiona

U Budvi, u hotelu „Avala“ naredna tri dana održava se Regionalni sastanak rukovodilaca imunizacijskih programa evropskog regiona koji je otvorio ministar zdravlja dr Kenan Hrapović.

U pitanju je jedan od najvećih sastanaka vodećih zdravstvenih stručnjaka i naučnika, koji okuplja preko 180 učesnika iz 53 evropske zemlje. Sastanak se održava svake dvije godine i između ostalog ima za cilj definisanje daljih koraka u konačnoj eliminaciji i iskorjenjivanju nekih zaraznih bolesti.

„S obzirom da se region suočava sa epidemijom zaraznih bolesti, koje su praktično decenijama bile iskorijenjene, važno je da se sa ovog mjesta pošalju jasne poruke o našoj riješenosti da se poveća obuhvat vakcinisane djece i vrati na period od prije nekoliko godina.“ ističe ministar Hrapović.

Na sastanku su predstavljeni rezultati iz Evropskog Akcionog plana za imunizacije 2015-2020, a razmatrale su se i aktivnosti za predstojeću godinu, koje će omogućiti regionu procjenu o postignutom napretku.

Dr Hrapović je naglasio sve veći rizik od epidemije malih boginja, te istakao da je procenat vakcinisane, tj. zaštićene djece manji nego ikada. Pad obuhvata MMR vakcinom u Crnoj Gori je 2016. godine bio najniži u istoriji imunizacije i iznosio je 46,58 procenata.

„Organizovali smo medijsku kampanju, intezivirali smo razgovore sa roditeljima i organizovali vanredne vakcinacije, pa je tako od avgusta na teritoriji Podgorice vakcinisano gotovo hiljadu mališana MMR vakcinom. Takođe, sprovodimo dodatnu imunizaciju u rizičnim, teško dostupnim i mobilnim populacijama, a posebno među romima i raseljenim licima, tražiocima azila.“ rekao je dr Hrapović.

Skup je bio prilika za diskusiju i postizanje konsenzusa o tome kako sprovoditi najefektivnije i najefikasnije mjere primarne prevencije putem vakcinacije i na taj način održavati kolektivni imunitet populacije.skupimunizacija

Boravak svjetski renomiranih stručnjaka biće iskorišćen na najbolji mogući način kako bi se dodatno unaprijedila znanja i vještine naših zdravstvenih radnika koji se bave imunizacijama i koje će kroz proces kontinuirane medicinske edukacije (koji je u toku) prenijeti timovima izabranih pedijatara i implementirani u praksi.

„Nije nam cilj da represivnim mjerama i zaprijećenim kaznama utičemo na odluku rodiltelja, već da ih na naučno zasnovanim dokazima, dovedemo do prave odluke. Cilj nam je da se poveća obuhvat vakcinacije na minimum 95 procenata, kako bi zaštitili našu djecu od obolijevanja, izbjegli rizik od epidemija, a samim tim i stekli uslove za eliminaciju morbila i rubele, što je ujedno i plan SZO.“ navodi ministar Hrapović.

Foto: Ministarstvo zdravlja