KCCG unapređuje vještine komunikacije zaposlenih

Radionica namijenjena glavnim medicinskim sestrama i tehničarima KCCG doprinijeće većem stepenu zadovoljstva pacijenata.

U organizaciji Centra za nauku Kliničkog centra Crne Gore u hotelu „Hilton“ održana je Interaktivna radionica za glavne medicinske sestre i tehničare KCCG posvećena komunikaciji u zdravstvu.

Radionici su prisustvovali i uzeli učešće predstavnici Udruženja pacijenata oboljelih od multiple skleroze, šećerne bolesi i reumatoidnog arthritisa.

Prof. dr Momčilo Babić sa Medicinskog fakulteta iz Beograda odražao je predavanje sa temom „Strateška komunikacija u zdravstvenoj zaštiti – posebni osvrt na KCCG“, a doc. dr Nenad Vujadinović, profesor Humanističkih studija sa Univerziteta Donja Gorica iz Podgorice „Unapređenje komunikacije u zdravstvu-pretpostavke za reformu“.

rsz 1 2

Radionicu je otvorila direktorica KCCG Zorica Kovačević koja je u uvodonom izlaganju istakla važnost dobre komunikacije između zdravstvenih radnika i pacijenata, što direktno uslovljava uspješno izlječenje pacijenata.

Kovačević naglašava da kvalitetna komunikacija razvija povjerenje na relaciji zdravstveni radnik – pacijent, a loša lako prelazi u konflikt. Ličnim kontaktom zdravstvenih radnika i pacijenata moguće je postići zadovoljavajući stepen saradnje bolesnika, razviti odnos povjerenja, uspješno liječiti te konačno i izliječiti pacijenta.

Radionici su prisustvovali i medicinska direktorica KCCG doc. Dr Snežana Raspopović, direktor Centra za nauku prof. dr Filip Vukmirović, i prof. dr Vaso Antunović, savjetnik direktora za hirurške grane KCCG.

Kako navode iz KCCG, u predstojećem periodu planiran je aktivan rad na strategiji razvoja i dugoročnog plana razvoja KCCG, čiji će jedan od segmenata biti unapređenje komunikacije, utvrđivanje pravila koja olakšavaju komunikaciju, definišu obaveze i odgovornosti pojedinaca i organizacionih cjelina.

Kovačević je istakla kako su medicinske sestre najvažniji resurs kojim raspolaže KCCG u pogledu frekvencije kontakata sa pacijentima, te će one stoga imati punu podršku menadžmenta u nastojanjima da ovladaju vještinama i znanjima dobre komunikacije sa pacijentima.

“U visoko stresnom i odgovornom poslu naših zdravstvenih uposlenika, moramo unijeti relaksaciju kroz bolje definisanje pravila, ali i odgovornosti svakog pojedinca na svom radnom mjestu. Tako ćemo unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite, efikasnost i bolje zadovoljenje potreba pacijenata-korisnika naših zdravstvenih usluga, povećanja njihove bezbjednosti u zdravstvenoj zaštiti” rekla je Kovačević.

rsz 1 3

Foto: KCCG