Da li dovoljno znamo i govorimo o kontracepciji?

U svijetu se 26. septembar obilježava kao Svjetski dan kontracepcije, skretajući pažnju na važnost očuvanja reproduktivnog zdravlja i planiranja porodice.

Kontracepcija podrazumijeva skup mjera, postupaka ili metoda kojima se postiže sprječavanje neželjene trudnoće. Svaka kontraceptivna metoda ili sredstvo treba da ispuni nekoliko uslova : da je efikasno u sprječavanju neželjene trudnoće, da ne remeti normalan tok seksualnih odnosa, da je neškodljivo, da je svima pristupačno i da je rukovanje njime lako. O kontraceptivnim metodama možete čitati ovdje.

U Gori Gori, o kontracepciji se govori jako malo, o čemu najbolje svjedoče i statistički podaci sa kojima se suočavamo u poslednje vrijeme. U Crnoj Gori, prema posljednjim podacima Monstata, u 2015. dvije djevojčice mlađe od 15 godina rodile su dijete, dok su njih 56 koje su imale od 15 do 17 godina postale majke. Na drugoj strani, iz Instituta za javno zdravlje saopšteno je da je u 2015. u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama abortus je obavilo 35 djevojaka mlađih od 20 godina, a u 2014. njih 44.

Ova statistika prati ujedno i trend u svijetu po kojem, više od 41 odsto od 208 miliona trudnoća godišnje je neplanirano, a od toga se skoro polovina završava namjernim prekidom.

Prema ocjenama Svjetske zdravstvene organizacije, 33 miliona neplaniranih trudnoća se dogodi zbog neuspješne kontracepcije ili njene nepravilne upotrebe, i zato je važno da mladi budu u dovoljnoj mjeri informisani o različitim kontraceptivnim metodama.

U Crnoj Gori, prema podacima iz Strategije za očuvanje i unaprjeđenje reproduktivnog i seksualnog zdravlja Crne Gore 2013-2020, svake godine abortus obavi više od 1.400 žena, a u više od 70 odsto slučajeva riječ je o namjernim prekidima trudnoće.
Ova strategija ipak, ne bavi se u dovoljnoj mjeri promocijom kontracepcije i planiranja porodice. Kao glavni strateski i politički okvir za oblast reproduktivnog zdravlja, trebalo bi u mnogo većoj mjeri sa temeljnim pristupom da se pozabavi ključnim oblastima za reproduktivno zdravlje: edukacija, prevencija i liječenje, kontracepcija, planiranje porodice i savjetovanje.
Zabrinjavajuće je takođe što je kontracepcija u Crnoj Gori, iako veoma dostupna, zapravo skupa. Još uvijek nijesmo usvojili praksu da se kontraceptivna sredstva oporezuju po nižoj poreskoj stopi kako bi njihova cijena bila dostupnija svima.

Profesorica na predmetu Zdravi stilovi života u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ iz Podgorice, Milena Pajović kaže da se taj predmet izučava u drugom razredu i da je Seksualno i reproduktivno zdravlje dio plana i programa tog predmeta:
rsz 154834 oucy50 826„Ovoj temi posvećujemo veliki broj časova, ne samo kroz teorijsku nastavu i naučni pristup već i kroz edukativni video materijal koji doprinosi boljem i lakšem razumijevanju jedne od najvažnijih tema za mlade i učenike u ovom uzrastu kao i sticanje praktičnih znanja i vještina. Ovakav pristup omogućava razumijevanje stavova, motiva i situacija koje utiču na odluke adolescenata vezane za odgovorno seksualno ponašanje i odlučivanje.“
Po riječima gđe Pajović, mladi su veoma zainteresovani za razgovor o kontracepciji iako je realnost takva da većinu informacija oni i dalje dobijaju preko Interneta i medija gdje se javlja problem nepouzdanih i neprovjerenih informacija. Neophodno je dati prednost stručnom pristupu i adekvatnoj obradi teme.
„Primjećujem da se situacija mijenja ali ne u mjeri u kojoj bismo to željeli. Predmet kao sto je ovaj utiče na mijenjanje stavova, oslobađanja od stereotipa i predrasuda koje „boje” nađe ponašanje i prihvatanje seksualnosti kao normalnu fazu razvoja a sve sa ciljem da se moramo odgovorno ponašati ne samo prema sebi već i prema drugima. Smatram da ovo ne treba da bude tema o kojoj se malo govori i slabo zna.“
Ipak, praksa ukazuje na to da mladi o ovoj temi i dalje govore najviše sa svojim vršnjacima, dok se nedovoljna edukacija na temu reproduktivnog zdravlja i kontracepcije u okviru formalnog sistema obrazovanja, nadoknađuje aktivnostima nevladinih organizacija i njihovim radom sa mladima.

 

CAZAS kao implementacioni partner IPPF internacionalne mreže za planiranje porodice, aktivno sakuplja primjere dobre prakse u vezi sa ulogom države ali i NVO u oblastima promocije planiranja porodice i očuvanja reproduktivnog zdravlja.

Svakodnevno se trudimo da kroz naš rad i aktivnosti podignemo svijest mladih o kontracepciji. Kroz mrežu vršnjačkih edukatora na pomenutu temu koja postoji u okviru naše organizacije realizuju se razne aktivnosti sa mladima i za mlade. Činjenica da su neplanirane trudnoće i abortusi u Crnoj Gori u porastu, jasno je da se o kontracepciji ne govori i ne zna dovoljno, ili da ona ipak nije dostupna kao što se čini. Kontraceptivna sredstva se ne nalaze na listi medikamenata koji se mogu dobiti besplatno već se u većini slučajeva nabavljaju u slobodnoj prodaji u apotekama. Neophodno je što prije razmotriti unapređenje strateškog okvira koji se bavi ovim oblastima kao i unaprijediti obrazovni sistem koja mora više biti okrenut potrebama mladih za edukacijom. Predmet zdravi stilovi života je izborni predmet u školama i ne omogućava da svaki učesnik dobije potrebne informacije, i ne bavi se dovoljno detaljno temom kontracepcije, zbog čega je neophodno da se kontinuirano realizuju prateće edukativne aktivnosti.“, navodi Sanja Šišović program menadžerka CAZAS-a.