Dobrodošli u Narcotics Anonymous

NA udruženje liječenih zavisnika nudi zavisnicima način života bez droge. Članstvo se zasniva na želji da se prestane sa uzimanjem droge i funkcioniše po principu potpune apstinencije.

NA je udruzenje koje se samofinansira i ne prima donacije. To je društvo osoba kojima je droga i bolest zavisnosti postala ozbiljan problem. Udruženje je sastavljeno od zavisnika koji se sastaju svakoga dana i pomažu jedni drugima da ostanu čisti.

Članstvo u ovom udruženju je besplatno, jedini uslov za učestvovanje jeste zavisnikova želja da prestane sa drogiranjem. Zavisnik ne mora biti čist da bi došao, ali se nakon prvog sastanka preporučuje da dolazi čist ukoliko želi da nastavi. Sem toga, zavisnik može da dođe i sa članom porodice na svoj prvi sastanak.

Način rada

Sastanci se održavaju u suterenu na Trgu Republike br.8 svakog dana sa pocetkom u 19h, sem srijedom kad sastanak počinje u 18h. Svim danima sem srijedom, sastanci su zatvorenog tipa i na njima može da prisustvuje samo zavisnik. Srijedom se održava otvoreni sastanak na kojem mogu da prisustvuju roditelji, prijatelji, kao i svako ko želi da se upozna sa načinom rada programa NA, kao i da podrži zavisnike u oporavku.

Udruzenje NA postoji svuda u svijetu i svuda se radi po istom programu i sastanci se održavaju na isti način. Takođe se organizuju razne konvencije, akcije podrške udruženjima ovoga tipa koja su u razvoju, različiti izleti po region itd.

U NA smatraju da je moguće je izgubiti želju i potpuno prestati sa drogiranjem uz pomoć programa Dvanaest koraka i uz pomoć udruženja zavisnika u oporavku. Zavisnost je bolest koja se moze dogoditi svakome. Zavisnost je hronično recidivirajuća bolest.

Različiti su razlozi ulaženja u svijet zavisnosti. Neki su se drogirali da bi potisnuli svoje osjećaje. Neki su postali zavisni od ljekova koji su im se prepisivali za liječenje raznih fizičkih i psihičkih bolesti. Neki su zbog društva uzeli drogu par puta da bi se uklopili i kasnije shvatili da ne mogu prestati.

Mnogi su pokušali pobijediti zavisnost i ponekad je privremeno olakšanje bilo moguće, ali obično je uslijedilo još dublje propadanje. Zavisnost je progresivna bolest. Kraj je uvjek isti: zatvori, ustanove ili čak smrt. Ali moguć je i oporavak.

Oporavak

Problem se ne završava samim prestankom uzimanja droge, već je tada potreban još veći trud i konstantan rad na sebi i mijenjanje sebe. Kako se apstinira od svih droga i sredstava zavisnosti (to se odnosi i na alkohol i marihuanu) zavisnik se suočava sa osjećajima sa kojima se nikad nije mogao uspješno nositi.

Doživljavaju se čak osjećaji koji se nikad prije nisu bili u stanju doživjeti, te zavisnici moraju biti spremni da se suoče sa starim i novim osjećajima kako se pojavljuju. U svemu tome, zavisnik ima podršku svoga sponzora sa kojim dijeli čitav proces oporavka.

Na sastancima se predlaže da se potraži sponzor čim se zavisnik upozna sa članovima. Sponzorstvo je korisno jer stari član sa novim podijeli svoje iskustvo u oporavku i ono sto su naučili kako bi održali svoj rast unutar NA programa i svoju sposobnost da funkcionišu bez droge. Dijeljenja na sastancima su iskrena i zavisnici pokazuju jaku voljnost i želju za životom bez droge.

Dvanaest koraka, sponzor i novi prijatelji pomažu zavisniku nositi se sa svim situacijama i osjećajima u životu. U NA, radost se povećava kada se sa ostalima podijele dobri dani, a tuga se smanjuje kada se podijele loši. Po prvi put u zivotu zavisnici više ništa ne moraju proživljavati sami.

Program je anoniman i njihova privatnost je na prvom mjestu.Sve sto treba zavisnik ponijeti sa sobom je želja da prestane sa drogiranjem i volja da se proba novi način života.

Jelena Bošković