Institucionalno liječenje žena zavisnica

Od 2015. godine u sklopu Javne ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci osnovano je žensko odjeljenje, čime je omogućeno da i zavisnice u Crnoj Gori dobiju priliku za institucionalnim liječenjem.

Javna ustanova za liječenje bolesti zavisnosti osnovana je od strane Skupštine Glavnog grada – Podgorica. Nalazi se na Kakarickoj gori, na periferiji grada i nudi tretman u kojem zavisnice imaju priliku da se liječe uz pomoć tima stručnjaka različitih profila uz 24-časovni nadzor.

Svetska zdravstvena organizacija 1957. godine definisala je narkomaniju kao ”stanje periodične ili hronične intoksinacije izazvano ponovljenim unošenjem droge ”. Narkomanija se ispoljava kroz psihičku i fizičku zavisnost i veliku želju da se nastavi sa uzimanjem droge. Ova zavisnost je veoma kompleksan socio-medicinski problem.

Tretman u ustanovi

Tretman zavisnica od psihoaktivnih supstani je podijeljen na dvije faze. Tokom prvih 12 mjeseci rezidencijalnog boravka u ustanovi uz tim eksperata u ovoj oblasti, radi se na njihovoj adaptaciji, rehabilitaciji i resocijalizaciji. Nakon toga, slijedi 12 mjeseci nerezidencijalnog tretmana, tokom kojeg bivše korisnice pružaju podršku novim korisnicama koje dođu u ustanovu.

Na ovaj način, zavisnice koje su u početnoj fazi liječenja, dobijaju pozitivan primjer koji pokazuje da je moguće usvojiti društveno prihvatljive obrasce ponašanja i odbace one negativne koje su stekle tokom perioda konzumacije droga.

Liječenje u ustanovi se radi po programu “12 koraka” već 7 godina. Program se kombinuje sa drugim terapijskim pravcima, npr. transakcionom analizom i analitičkom terapijom. Od prvih dana boravka u centru ovaj program pomaže zavisnicima da se suoče sa sobom i svojom bolešću.

Stručni tim u Javnoj ustanovi čine stručnjaci različitih profila: psihijatar – narkolog, psiholozi, socijalni radnici, specijalni pedagozi, profesor sporta, kao i radni terapeuti. Oni pomažu klijentkinjama u rješavanju problema koji im ometaju adekvatno psiho-socijalno funkcionisanje.

Individualni program liječenja stručni tim planira u dogovoru sa klijentkinjama. Stručni tim ove ustanove radi sa velikim entuzijazmom i posvećenošću.

Kao krajnji cilj rada smatra se održavanje stanja apstinencije što je duže moguće, kao i smanjenje recidiva na najmanju mjeru. Najvažnije je da se klijentkinje osposobe da normalno funkcionišu u porodici, na poslu i u drustvu uopšte.

Procedura ulaska u ustanovu

Klijentkinje koje se jave za prijem u ustanovu moraju da ispunjavaju određene uslove koji im se predoče već na prvom razgovoru sa timom za prijem. Preporučuje sa da klijentkinja dođe sa nekim od članova porodice.

Osnovni uslov za ulazak na liječenje u ustanovu jeste da klijentkinja bude negativna na testu na droge, što podrazumijeva da 7-10 dana prije ulaska ne smije konzumirati iste. Ukoliko prima terapiju za određenu bolest, potrebno je da ima svu potrebnu papirologiju koja to potvrđuje.

Kapaciteti

Kapaciteti kojima raspolažu su sasvim dovoljni i u skladu sa potrebama klijentkinja. Svaka klijentikinja ima svoju sobu i svoju privatnost. Ustanova raspolaže sa teretanom, kreativnom radionicom i slikarskim ateljeom. U sklopu programa liječenja, organizuje se I radna terapija za korisnice (održavanje bašte i priprema jela). U toku rada sa klijentkinjama organizuju se razni izleti, kao i akcije koje doprinose razbijanju predrasuda o bolesti zavisnosti.

Sem ove javne ustanove, problemom zavisnosti u Crnoj Gori bave se i mnoga udruženja i nevladine organizacije (Udruženje anonimnih narkomana, Reto centar, NVO CAZAS, NVO Juventas it.) te svi oni koji su izašli sa institucionalnog liječenja mogu dobiti i dodatnu podršku da održe svoju apstinenciju.

Jelena Bošković