Besplatno snimanje abdomena, pluća i kontrola šećera za pripadnice romske i egipćanske populacije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava danas sprovodi akciju ultrazvučnog snimanja abdomena sa pripadnice romske i egipćanske populacije.

Akciju sprovodi u saradnji sa Domom zdravlja u Danilovgradu, Crvenim krstom Crne Gore i Romskim nacionalnim savjetom.

Sve zainteresovane pacijentkinje se mogu javiti Domu zdravlja Danilovgrad posle 13h.

Istoga dana, ova akcija će se sprovoditi i u Domu zdravlja u Beranama. Tako će pripadnice romske i egipćanske populacije takođe moći da provjere svoje zdravstveno stanje, ultrazvučnim snimanjem pluća i kontrolom nivoa šećera.

Ovu aktivnost sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo zdravlja, Dom zdravlja u Beranama, Crveni krsta Crne Gore i Romski nacionalni savjet, a počinje u 10h.

Ovo akcijom će se dati doprinos promociji zdravstvene zaštite i preventivnog djelovanja kada su u pitanju najučestalija oboljenja koja pogađaju žene.

Smatra se da će akcijom biti obuhvaćeno 40 pripadnica najmarginalizovanije društvene grupe.

 

Izvor: volimpodgoricu.me