Poboljšati kvalitet sprovođenja zakona u vezi sa kontrolom duvana

Maloljetnici u 95% slučajeva kupe duvanske proizvode na prodajnim mjestima, uprkos zakonskoj zabrani.

Kontrola duvana u Crnoj Gori nema dugogodišnju tradiciju, čime se mogu, donekle opravdati visoke vrijednosti prevalencije konzumiranja duvanskih proizvoda. Naime podaci pokazuju da u populaciji Crne Gore, prevalencija pušenja iznosi 31%, među odraslim stanovništvom.
Posebno je zabrinjavajuća situacija upotrebe duvana među mladima, na šta ukazuju podaci Globalnog istraživanje o potrošnji duvana (GYTS), rađeno na populaciji djece do 12 do 15 godina u 2014. godini. Prema ovim podacima ukupna prevalencija upotrebe duvana u navedenoj populaciji iznosi 6,9%, odnosno 10.8% među dječacima i 2.8 % među djevojcicama.

Ohrabruju podaci prema kojima 7 od 10 trenutnih pušača je probalo da prestane da puši u zadnjih 12 mjeseci, a 7 od 10 trenutnih pušača želi prestati pušiti. Takođe, 74,2% studenata smatra da im šteti dim drugih ljudi, dok 83% studenata je za zabranu pušenja unutar zatvorenih prostora na javnom mjestu.
Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, se ne implementira u Crnoj Gori dosljedno, jer je usvajanje Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda, omogućeno korišćenje duvanskih proizvoda unutar ugostiteljskih objekata.
Jedan od ključnih elemenata za smanjenje upotrebe duvanskih proizvoda, je adekvatno obilježavanje upozorenjima duvanskih proizvoda, kako bi se, na taj način, smanjila poptražnja za njima.
Vrlo je značajno voditi računa o svim aspektima obilježavanja, kao što su: tekstualna i slikovna upozorenja, veličinu prostora koji zauzimaju, jezik na kome su napisani, boja i druge karakteristike obilježja.

Važna mjera smanjenja dostupnosti duvanskih proizvoda je zabrana prodaje maloljetnicima. Zakon o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda zabranjuje prodaju duvanskih proizvoda maloljetnicima u Crnoj Gori i to je, uglavnom, naznačeno na svim prodajnim mjestima. Međutim, u praksi se navedena odredba ne primjenjuje, što je uslovilo povećanje upotrebe duvanskih proizvoda među maloljetnicima.

Promocija nepušenja je, takođe, važna metoda uticaja na ponašanje u populaciji,a posebno mladih. Stručnjaci Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje redovno rade na informisanju i edukaciji stanovništva o štetnim efektima upotrebe duvana. U toku predhodne godine realizovan je veliki broj radionica sa temom prevencije upotrebe duvana i metoda tretmana korisnika za učenike u osnovnim i srednjim školama, ali i za ostale pripadnike vulnerabilnih populacionih grupa.

Osim toga, u svim savjetovalištima domova zdravlja sprovodi se Program odvikavanja od pušenja za mlade, gdje se primjenjuju savremen metode odvikavanja od pušenja uz pomoć kompetentnih stručnjaka.
Duvanske industrije primjenjuju različite metode regrutovanja novih korisnika među mladima, a posebno je značajno na koje se ova industrijska grana može inkorporirati u aktivnosti koje su povezane sa kontrolom upotrebe duvana i komplikacijama koje nastaje zbog korišćenja duvanskih proizvoda.

Od posebnog je značaja vršiti stalnu kontrolu sastava duvanskih proizvoda, pri čemu se naglašava da se u njima nalazi 7000 različitih hemijskih materija, vrlo škodljivih po zdravlje. U Crnoj Gori ne postoje tehnički uslovi da se realizuje ova mjera. Posebno je važno pratiti dodavanje aditiva koji su prisutni u duvanskim proizvodima i promjene koje su se desile u njihovoj primjeni.

Jedna od vrlo značajnih mjera za kontrolu dostupnosti duvanskih proizvoda, posebno među mladima i siromašnim slojevima društve, cjenovna politika. Cijene cigareta su u vezi sa visinom taksi koja se, obavezno, izdvaja, prema usvojenim zakonskim regulativama, a koje trebaju biti usklađene sa EU direktivama.

U većini zemalja se sredstva sakupljena od poreza i taksi na duvanske proizvode raspoređuju tako da se jedan dio izdvaja za finansiranje aktivnosti koje su vezane za prevenciju upotrebe duvana, ali ne i u Crnoj Gori.
Preporuka je da se sredstva od duvana sakupljaju u posebnom budžetu, kako bi bila iskorišćena i u svrhe smanjenja uticaja komplikacija upotrebe duvanskih proizvoda.
U Crnoj Gori, kako je navedeno postoji veliki broj normativnih dokumenata kojima se regulišu različiti aspekti vezani za duvanske proizvode. Međutim, činjenica je da se jedan broj ovih dokumenta ne implementiraju u praksi, što se reflektuje na neopravdano veliku vrijednost prevalencije upotrebe duvanskih proizvoda.

Takva situacija uslovljava nastanak velikog broja hroničnih nezaraznih oboljenja, koji zahtijevaju dosljednu primjenu svih preporučenih mjera promocije nepušenja, prevencije i tretmana pušenja.

Važna preporuka u organizaciji procesa kontrole duvana je inciranje musltisektorskih aktivnosti, sa aspekta njihovih ingerencija, kako bi ishodi sprovedenih mjera dovole do smanjenja upotrebe, a time pospješili očuvanje i unaprijeđenje zdravlja populacije, kao i smanjenje troškova zdravstvenog sistema.

Piše:
Prof. dr Agima Ljaljević
Institut za javno zdravlje