Alkohol pristupačan i dostupan maloljetnicima u CG

Na multisektorskom sastanku koji su organizovali Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u Crnoj Gori i Ministarstvo zdravlja, predstavljeni su rezulati brze procjene NVO CAZAS prodaje alkohola i marketing oglašavanja u Crnoj Gori.

Multisektorski sastanak, održan 16. maja 2017. godine u Podgorici okupio je predstavnike Svjetske zdravstvene organizacija iz Crne Gore i regiona, Ministarstva zdravlja, kao i ostalih relevantnih zdravstvenih institucija, Uprave policije, poreske i tržišne inspekcije ali i NVO sektora.

Ministar zdravlja Crne Gore, dr Kenan Hrapović na sastanku je naglasio da oko 40 odsto bolesti i prijevremene smrti uzrokuje pušenje, štetna upotreba alkohola i saobraćajne nesreće, te da se s toga pristup smanjenju štetne upotrebe alkohola.

Na drugoj strani, šefica kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori Mina Brajović rekla je da je zabrinjavajuće to što adolescenti sve češće posežu za alkoholom.
“Prema Evropskom istraživanju ESPAD, 30 odsto adolescenata uzrasta 16 godina u Crnoj Gori potvrdilo je da su u jednoj prilici ispili pet ili više pića, dakle više od 10ml čistog alkohola”, rekla je Brajovićeva juče, na konsultacijama povodom problema štetne upotrebe alkohola, sa osvrtom na populaciju mladih.

Image uploaded from iOS 3

 

U saradnji sa SZO i evropskom mrežom APYN, NVO CAZAS predstavili su rezultate brze procjene dosupnosti alkohola maloljetnicima. Rezultati brze procjene, koja je rađena po utvrđenoj metodologiji „mystery shoping“ tj misteriozna kupovina, pokazali su da su maloljetnici u svih 20 maloprodajnih objekata u Podgorici i Baru uspjeli da kupe alkohol, uprkos činjenici da je to zabranjeno nacionalnim propisima.

Potrošnja alkohola po glavi stanovnika u Crnoj Gori je smanjena u posljednjih šest godina i iznosi 7,6 litara čistog alkohola, što je ispod evropskog prosjeka.
Ipak, ono što je zabrinjavajuće jeste da je ova potrošnja prosjek potrošnje kod muškaraca i žena, i da je usled visoke potrošnje kod muškaraca a niske kod žene, ona zapravo niža. Trend je da raste potrošnja alkohola kod žena,te je realno očekivati i porast potrošnje alkohola po glavi stanovnika u Crnoj Gori, u narednom periodu.

 

Međutim, apstinenti čine 35 odsto populacije, pa je prosječna potrošnja alkohola kod osoba koje piju iznad prosjeka 11,7 litara čistog alkohola.

Na sastanku su predstavljeni i rezultati monitoringa sadržaja emitovanih na četiri TV stanice. Zabilježeno je da je samo u jednom danu emitovano čak 109 reklama u kojima se promoviše alkohol. U okviru monitoringa, CAZAS je zabilježio i veoma često oglašavanje alkohola u blizini škola kao i sami sadržaj reklama koji je suprotan od onog što je propisano zakonskim okvirima.

Na sastanku je saopšteno i da je plan Vlade da za 10 odsto smanji štetnu upotrebu alkohola u Crnoj Gori do 2025. godine. Posebno je zabrinjavajući obrazac ponašanja mladih, jer je, prema rezultatima ESPAD, 40 odsto ispitanika od 16 godina izjavilo da je konzumiralo alkohol u mjesecu koji je prethodio istraživanju i da trećina teži tome da se opija.

who photo

U okviru sastanka održana je i panel diskusija: Kontrolisana dostupnost alkohola – Izazovi u uvođenju efikasnih intervencija u javno zdravstvenoj praksi.

Na panel diskusiji učešće je uzela i psihološkinja Varja Kadić, koja je naglasila da je važno sprovoditi preventivne programe koji su dokazani i verifikovani kao nešto što funkcioniše i daje dugoročne rezultate.

„Sa preventivnim programima treba krenuti već i od vrtića kroz konstantno osnaživanje djece i mladih da upravljaju svojim emocijama i donose racionalne odluke onog momenta kada se nađu u izazovu da konzumiraju često alkohol, kao što je ESPAD istraživanje i pokazalo. Programi Osnaživanje porodica i Vještine za adolescenciju koje je poslednjih godina UNODC sprovodio sa Ministarstvom prosvjete i CAZAS-om, postavili su veoma dobre temelje da se sa ovim nastavi i uspostavi efikasan sistem prevencije štete upotrebe i zloupotrebe alkohola“.