Buprenorfin se od sada izdaje po novim pravilima

Posljednjih pola godine bile su česte nestašice tog lijeka, a dio pacijenata tvrdio je da pojedini podižu velike količine “Buprenorfina”, prodaju ga, a zatim kupuju heroin.

Zbog velike potrošnje lijeka “Buprenorfin”, koji koriste zavisnici od heroina, taj lijek se od juče pacijentima daje direktno u zdravstvenim ustanovama.

Tokom prošle godine, u periodu od 1. janura do 24. aprila, u apotekama je izdato 3.514 kutija “Buprenorfina”, dok je u istom periodu ove godine izdato 13.874 kutija. Brojke pokazuju povećanje od skoro 400 odsto.

Sa protekom vremena, broj izdatih kutija se povećavao iz mjeseca u mjesec, pa je u januaru ove godine izdato 3.322 kutije, a već u martu iste godine 4.074 kutije. Broj korisnika ove terapije u 2015. godini je bio 208, a već naredne godine taj broj je porastao na 759.

U posljednjih šest mjeseci 2015. godine, za taj lijek je izdvojeno 19.227 eura, a za 11 mjeseci prošle godine oko 329.555 eura.

U periodu od poslednjih pola godine, nerijetko je dolazilo do neštasiče “Buprenorfina”. Dio pacijenata tvrdi da pojedini podižu velike količine ovoga lijeka, a zatim ga prodaju da bi kupovali heroin.

Od sada se lijek može dobiti u domovima zdravlja, koji u sastavu centara za mentalno zdravlje imaju metadonske centre i psihijatrijske ambulante, bolnicama, Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti, psihijatrijskim odjeljenjima bolnica u Nikšiću i Bijelom Polju i Psihijatrijskoj klinici.

“Buprenorfin” će moći da prepiše jedino psihijatar, nakon čega će se pacijenti upućivati u zdravstvene ustanove. Sem toga, pacijenti će biti dužni da prilože izvještaj psihijatra, koji ne smije biti stariji od mjesec.

Zdravstvene ustanove su dužne imaju obavezu da redovno vode evidenciju o količini izdatog ili datog lijeka za svakog korisnika i nedeljno podatke dostavljaju Ministarstvu zdravlja,Fondu za zdravstveno osiguranje i Montefarmu.