Završen trening na temu javnog zastupanja i lobiranja

Trodnevni seminar održan je u Baru od 26. do 28. aprila gdje su predstavnici/ce organizacija koje su aktivne u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite imale priliku da uče o procesu javnog zastupanja.

Trening: „Javno zagovaranje“ aktivnost je projekta HealthUP koji sprovode CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i Udruženje Roditelji, a podržava Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.

Trening je namjenjen organizacijama koje su članice HealthUP koalicije.

Javno zastupanje predstavlja proces djelovanja (a ne jednokratnu aktivnost) sa ciljem postizanja poželjnih promjena kako bi društvo bilo pravednije, i kako bi se marginalizovanim društvenim grupama obezbijedili prostor i uloga u javnom odlučivanju.

Suština javnog zastupanja je govoriti glasno, privući pažnju zajednice na važan problem i usmjeriti donosioce odluka prema rješenju.

Nevladin sektor ima veliki značaj za razvoj civilnog društva, vladavinu prava i razvoj demokratije, jer se aktivno uključuje u rješavanje mnogobrojnih problema u društvu zasnovanih na ljudskim potrebama, koje država ne može sama prevazići ili ne vodi potrebnu brigu o njima.

Istovremeno, nevladine organizacije osiguravaju bitan glas građana, što ima za rezultat donošenje boljih, pravednijih i legitimnijih odluka.

Uspješna kampanja javnog zagovaranja mora se graditi na nizu medjusobnih, povezanih i uskladjenih taktika i dobro isplaniranih aktivnosti, zboz čega je trening obuhvatio karakteristike i elemente javnog zagovaranja, istrazivanje teme kampanje, ciljeve kampanje i strategiju djelovanja, procjenu sopstvenih kapaciteta, korake u izgradnji koalicije i tehnike uspješnog lobiranja.

Sa učesnicima/cama na treningu su radile trenerice Ivana Smolović i Lidija Brnović.

Kompletnu galeriju sa treninga možete pogledati u nastavku.

{gallery}javno_zastupanje{/gallery}