Dom zdravlja Podgorica prima tri pedijatra

Ministarstvo zdravlja dalo je saglasnost za prijem tri pedijatra u Dom zdravlja Podgorica, a dugoročno rješavanje nedostatka tog kadra planirano je kroz raspisivanje konkursa za dodjelu specijalizacija iz oblasti pedijatrije.

Oko dvije hiljade djece koja žive u Podgorici ostalo je bez izabranog pedijatra, nakon što je doktorica Alma Drešević prešla na novo radno mjesto. Prema podacima s početka godine, skoro tri hiljade djece nije imalo pedijatra, a zbog novonastale situacije, ukupno pet hiljada djece ih sada nema.

“U sistemu trenutno ne postoji formalno izabrani pedijatar, kod kojeg se djeca mogu registrovati. Formalnost izabranog pedijatra dosta znači, s obzirom da se, u zavisnosti od koeficijenta, u prosjeku oko dvije hiljade djece registruje kod jednog pedijatra”, pojasnio je u izajavi agenciji MINA ministar zdravlja, Kenan Hrapović.

To znači, kako je rekao, da se svakom pedijatru u Podgorici dodaje još nekoliko stotina djece koja se pregledaju iako nisu formalno registrovana kod tog pedijatra.

Problem nedostatka pedijatara u Podgorici, kao i u cijeloj Crnoj Gori aktuelan je posljednjih nekoliko godina.

“Nemogućnost registracije djece kod izabranih pedijatara, posebno u Podgorici, izazvana je u najvećoj mjeri značajnim porastom broja stanovnika u glavnom gradu, do kojeg je došlo, između ostalog, zbog demografskog kretanja stanovništva, od sjevera ka južnom i ka centralnom dijelu Crne Gore”, ocijenio je Hrapović.

Prema njegovim riječima, bez obzira na činjenicu da trenutno postoji deficit tog kadra, ni jednom djetetu u Crnoj Gori, nije ni jednog trenutka uskraćena zdravstvena zaštita.

On je rekao da je Dom zdravlja Podgorica  na svojoj evidenciji ima oko 50 hiljada djece i u njemu  je ovaj problem najizraženiji, jer se i pregleda najveći broj pacijenata.