Poskupljenje cigareta kreće 1. aprila

Od subote paklice cigareta skuplje za po otprilike 10 centi, najavili su iz Ministarstva finansija.

Cijene cigareta biće poveća jer prema važećem akciznom kalendaru, od subote stupaju na snagu nove stope akciza na cigarete. Specifična akciza povećava se sa 22 na 24 eura po kilogramu, a proporcionalna se mijenja sa 33 na 32 odsto na maloprodajnu cijenu paklice cigareta.
U skladu sa tim, Uprava za duvan procjenjuje da bi poskupljenje trebalo da bude za 10 centi po paklici.

“Specifična akciza će iznositi 24 eura za 1.000 komada a sada iznosi 22 eura. Proporcionalna akciza biće 32 odsto od maloprodajne cijene cigareta a sada je 33 odsto. Ove akcizne stope, kumulativno primijenjene, dovešće do povećanja minimalne akcize za pet centi po paklici a sa PDV sedam centi. Pa se može očekivati blagi porast maloprodajnih cijena cigareta poslije 31. marta”, kazala je Pobjedi direktorica Agencije za duvan Bratislava Božović.

Ove akcize trebalo bi da važe do 31. marta 2018. godine ukoliko ne dođe do ubrznja akciznog kalendara, što je nedavno kao mogućnost najavljeno i iz Ministarstva finansija. Iz ovog resora su kazali da ne mogu konkretno odgovoriti na pitanja o narednom povećanju ili eventualnom uvođenju akciza na druge proizvode jer je u toku izrada Fiskalne strategije.Najjeftinije cigarete trenutno koštaju 1,20 eura, a najskuplje šest eura. Povećanjem akziza cilj je usaglašavanje sa direktivama Evropske unije gdje cijene cigareta u prosjeku iznose oko šest eura.

Sanja Šišović iz NVO CAZAS smatra da ove mjere treba posmatrati ne samo sa cjenovnog aspekta već i u kontektu smanjenja štetne upotrebe duvana.

Sa aspekta kontrole štetne upotrebe duvana, mjere fiskalne politike moraju uvijek imati u obzir i na koji način će se cijena odraziti na popularizaciju upotrebe duvana. Ova cjenovna mjera je veoma malog obima i teško da će dovesti do velikog pomaka u smanjenju konzumacije cigareta. Cigare su u razvijenim zemljama izuzetno skupe jer se time želi između ostalog smanjiti upotreba duvana ali ujedno i ispuniti predviđene mjere strateškim dokumentima. Osim povećanja cijene cigareta u Crnoj Gori važno je da mislimo i na druge korake kao što su ograničavanje upotrebe duvanskih proizvoda i sprječavanja štetnih posljedica upotrebe duvanskih proizvoda, utvrđivanje dodatnih mjera za suzbijanje štetnog uticaja upotrebe duvanskih proizvoda koje obuhvataju:
• praćenje upotrebe duvanskih proizvoda i njegovog štetnog uticaja na zdravlje
• obavještavanje javnosti i edukaciju stanovništva o štetnom uticaju upotrebe duvanskih proizvoda
• saradnju sa institucijama, nevladinim organizacijama i pojedincima u sprovođenju programa ograničenja upotrebe duvanskih proizvoda
• organizovanje izdavanja prigodnih publikacija, čiji je cilj promovisanje nepušenja kao zdravog načina života i odvikavanje od pušenja
• aktivnosti za uključivanje u programe odvikavanja od pušenja i upotrebe duvanskih proizvoda i pripremu
• izvještaja o učestalosti navike pušenja i rezultatima trajnih preventivnih akcija;
• druge aktivnosti radi ostvarivanja društvenog staranja o zaštiti zdravlja od štetnog uticaja upotrebe duvanskih proizvoda.
Uvijek moramo gledati širi sliku i raditi na dugoročnom rješenju kada je riječ o upotrebi duvana. Sama upotreba duvana je veliki problem i faktor rizika, kako za aktivne tako pasivne pušače.