Kada alkohol postaje problem?

Kako prepoznati da se prešla granica sa upotrebom alkohola? Posebno sa svim specifičnostima naše kulture i sa postojanjem velike tolerancije na korišćenje alkohola.

U principu, svako ponovljeno pijenje koje stvara određene probleme i teškoće (zdravstvene, porodične, socijalne, profesionalne ili psihološke) zahtijeva stručnu pomoć.

Da bi ove granice bile još više razumljive, važno je razumjeti prvo faze razvoja alkoholizma:

1. Društveno prihvatljivo pijenje – karakteristično za većinu populacije. Podrazumijeva količinu i dinamiku tj učestalost pijenja koja je socijalno prihvatljiva i adekvatna, umjerena.

2. Faza navikavanja – postepeni prelaz iz društveno adekvatnog u društveno neadekvatno i neprihvatljivo pijenje. Organizam se navikava na sve češća pijenja i obrazac pijenja se polako vezuje za određene situacije, osobe, dešavanja, djelove dana (npr. određeno društvo, sa tim i tim prijateljem, izlazak u grad, slavlja, gledanje utakmice, vikendi, veče). Ovo je već znak da smo na dobrom putu za nastanak problema sa alkoholom!

3. Povećanje tolerancije i psihološka zavisnost – svaki put se pije sve više i više da bi se dostigao isti prethodni efekat. Takođe, prisustna je žudnja i snažna želja i potreba za alkoholom kako bi se prijatna stanja produžila i učinila još prijatnijim ili kako bi se neprijatna stanja i emocije otklonile.

4. Potpuna psihofizička zavisnost – gubitak kontrole nad pijenjem (početkom, završetkom, nivoom upotrebe alkohola), crne rupe u sjećanju ili tkz prekid filma, nemogućnost održavanja apstinencije i pad tolerancije zbog oštećenja tijela i organizma.

Ako se pojam alkoholizma i alkoholičara koristi tek kada je došlo do ciroze jetre ili, u najmanju ruku, učestalog agresivnog ponašanja, onda je to već, slobodno možemo reći, zakašnjela reakcija društva.

Piše:

IMG 3236

 

 

Tijana Ignjatov
Klinički psiholog i psihološki savjetnik
Psihološko savjetovalište Jastvo