CAZAS povodom Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma

Ključne mjere sprečavanja štetne upotrebe alkohola se ne sprovode u CG.

Prevencija štetne upotrebe alkohola u Crnoj Gori podrazumijeva sprovođenje ozbiljnih mjera fiskalne, zdravstvene i ekonomske politike. Alkohol u Crnoj Gori je veoma jeftin i pristupačan, bez adekvatne implementacije i kontrole postojeće zakonske regulative. Sve ovo dodatno upozorava da moramo ozbiljnije pristupiti problemu koji sve češće tangira mlade u Crnoj Gori.

Nacionalnim strateškim dokumentima i planovima jeste predviđena realizacija skrininga štetne upotrebe alkohola, koja po našim saznanjima ne funkcioniše adekvatno. Postoji obučeno osoblje za skrining na nivou primarne zdravstvene zaštite, postoji razvijena metodologija kao i softver ali iz nekog razloga javlja se problem u adekvatnom i kontinuiranom sprovođenju samog skrininga.

Takođe, sve mjere nasumičnog testiranja vozača na prisustvo alkohola, prevencija, ograničenje dostupnosti alkohola i regulisanje uslova za kupovinu alkohola, jesu previđene nacionalnim planom. Uprkos svemu tome tri osnovne mjere se ne sprovode. Name, alkohol je veoma jeftin, dostupan bilo kada i bilo gdje, nije zakon regulisano reklamiranje i oglašavanje alkohol proizvođača i skrining program se ne sprovodi adekvatno!

Mjere koje su se dokazale kao uspješne u rješavanju problema štetne upotrebe alkohola:

1. Mjere fiskalne politike: porez na alkohol i povećanje cijene alkohola
2. Regulisanje fizičke dostupnosti alkohola kao i ograničenje vremena i mjesta prodaje alkohola
3. Regulisanje oglašavanja i reklamiranja alkoholnih proizvoda
4. Adekvatan skrinig program

Osim toga, važno je uzeti u obzir i važnost promjene samog konteksta upotrebe alkohola, osmišljavanje opširnijeg programa smanjenja štetnih posledica upotrebe alkohola kao i veoma značajne preventivne aktivnosti i aktivnosti podrške.
Sve gore navedeno potvrđeno je i kroz ESPAD istraživanje gdje rezultati jasno upozoravaju na alramantnu situaciju. Naime, 72% srednjoškolaca u Crnoj Gori smatra da bi lako ili vrlo lako moglo mogli nabaviti alkohol. Posljednih desetak godina trend konzumacije alkohola među mladima u CG je u porastu, dok je u među njihovim vršnjacima u Evropi, taj trend u padu.

Potvrda da se zakoni ne sprovode adekvatno i da naše društvo nema želju da kontroliše upotrebu alkohola je i činjenica da je 47% srednjoškolaca u Crnoj Gori je probalo alkohol do svoje 13 godine. U većini evropskih zemalja evidentira se smanjenje stope agresivnog pijenja, dok je Crna Gora među tri zemlje gdje je zabilježen značajan porast procenta ovakvog načina pijenja.

Ne kontrolisana upotreba alkohola značajno može uticati na više segmenata o čemu govore i podaci u nastavku.
• 40% nasilnih zločina se dešava pod dejstvom alkohola.
• Blizu 4% svih smrtnih slučajeva u svijetu je povezano sa upotrebom alkohola.
• Prosječno 320 000 mladih od 15 do 29 godina umre od uzroka povezanih sa alkoholom svake godine, što je oko 10% svih smrti mladih te starosne dobi.
• Alkohol je faktor u 60 vrsta bolesti i povreda.
• Godišnje se na svjetskom nivou izvrši oko 1 milion samoubistava, od kojih je 25% pod dejstvom alkohola.

Sanja Šišović, program menadžerka CAZAS-a o problemu upotrebe alkohola:

„Mi kao društvo, prije svega, ne percipiramo zloupotrebu alkohola kao problem. Podatak da je prodaja alkohola porasla za 25% u Crnoj Gori ali i činjenica da imamo mlade koji veoma rano počinju konzumirati alkohol, jasno upozoravaju da postoji veliki problem. U Crnoj Gori je društveno prihvatljiva upotreba alkohola i to je prva stvar koju moramo promijeniti ukoliko želimo da radimo na smanjenju štetnih posledica upotrebe alkohola. Redovnim monitoringom reklama za alkoholna pića koji sprovodimo u poslednjih godinu dana, utvrdili smo da sva oglašavanja na ovu temu prikazuju konzumiranje alkohola kao nešto što je sinonim za zabavu, opuštenost, druženje, porodična okupljanja, srećne trenutke i slično. Čak, zaslađena alkoholna pića veoma često se u javnosti prikazuju kao alkohol koji je u redu piti jer je na bazi voća i tako dalje. Uzevši sve to u obzir, sasvim je očekivano da mladi ali i uopšte cijela populacija, konzumiraju alkohol često, jer nije izgrađena svijest da je to nezdravo, štetno i da može uzrokovati zavisnost i biti faktor rizika za brojne bolesti.“