MREŽA ZA AUTIZAM JUGOISTOČNE EVROPE

Od 2011. godine, Ministarstvo zdravlja Crne Gore je potpisivanjem sporazuma postalo dio regionalne mreže za autizam SEAN – South East Europian Autism Network, koju je formirala organizacija Autism Speaks. Mreža ima za cilj unapređenje prava osoba koje imaju autizam.

 

dr barac

Prim.dr Zorica Barac-Otašević

specijalista neuropsihijatar, KCCG, Klinika za psihijatriju, Podgorica, Nacionalni Koordinator u SEAN

 

U decembru 2010. godine organizacija Autism Speaks iz New Yorka, uz saradnju Albanske fondacije za djecu i Ministarstva zdravlja Albanije, Ministarstva zdravlja BiH, Makedonije, Hrvatske i Slovenije, uspostavila je regionalno partnerstvo.
Formirana je mreža čiji je cilj unapređivanje prava i pomoći osobama koje imaju autizam.

Istovremeno sa otvaranjem Centra za autizam u Tirani 2011. godine i potpisivanjem sporazuma o osnivanju mreže za autizam jugostočne Evrope –South East Europian Autism Network (SEAN), priključili su se i Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Bugarske i Kosova.

Šta je Autism Speaks?
Organizacija Autism Speaks je osnovana u februaru 2005. god, od strane Suzan i Bob Wright , babe i djeda dečaka koji ima autizam.

Od svog osnivanja Autism Speaks je odvojio vise od 500 miliona dolara u naučna i medicinska istraživanja o autizmu. Šetnju za autizam svake godine organizuju u dobrotvorne svrhe u više od sto gradova Amerike. Autism Speaks je posvećen globalnoj misiji – poboljšanju života svih osoba sa autizmom. Međunarodni partneri ove organizacije su porodice, istraživači, instituti , grupe za zaštitu a takođe i Vlade u više od 30 zemalja u svijetu.

Zadaci SEAN ( South East Europian Autism Network)
• Rad na podizanju javne i profesionalne svijesti o autizmu
• Obezbjeđivanje informacija za profesionalce koji rade sa ovim poremećajem, kao i za roditelje djece
• Prikupljanje podataka u zemljama o broju osoba sa autizmom i pruženim intervencijama
• Podrška osnivanju regionalne Komisije za razvoj smjernica i preporuka za rad.

Iako zemlje članice mreže imaju svoju jedinstvenost, autizam je zajednički izazov. Kao jedan od vodećih problema u radu mreže navodi se i to što dijagnostičke usluge u nekim zemljama nisu dostupne izvan glavnog grada. Takođe, ne postoji registar o broju dijagnostikovanih, koji bi doprinio ranom prepoznavanju i ranoj intervenciji.

“Na Odboru za zdravstvo crnogorskog Parlamenta se 2014. i 2015. godine, povodom Međunarodnog dana osoba sa autizmom, razgovaralo o problemima sa kojima se kako profesionalci, takođe i roditelji svakodnevno susrijeću. Istaknuta je potreba za formiranjem servisa za zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata, kao i povećanje kadra koji radi sa djecom koja imaju posebne potrebe, jer smo u situaciji da imamo suficit svih ostalih kadrova društvenog smjera, a deficit defektologa, posebno defektologa-oligofrenologa koji su nam najpotrebniji. Takodje, veliki značaj imaju Dnevni centri za djecu sa posebnim potrebama uz naglasak da je neophodno misliti i na položaj osoba sa autizmom koje su prešle 27 godina. ”, navodi Dr Barac Otaševć

O aktivnostima organizacije Autism Speaks više možete pročitati na ovdje.