Ja sam OK, ti si OK!

Koncept OK pozicije pomaže nam da unaprijedimo i učinimo kvalitetnijom našu socijalnu i emocionalnu inteligenciju.

Svako od nas ima različitu predstavu i uvjerenje o sebi i svojim vrijednostima, svijetu koji ga okružuje i ljudima sa kojima dolazi u kontakt. Isto tako i kada osobe imaju istu predstavu o događaju one tu predstavu mogu različito vrednovati.

Čovjek u ranom djetinstvu razvija pretpostavke o sebi i drugima kao posledicu načina na koji se njegova porodica odnosi prema njemu.Te ideje i uvjerenja transakciona analiza naziva životnim pozicijama. Ovi osnovni životni stavovi (pozicije) mogu se kasnije mjenjati zavisno od kapaciteta, želje i potrebe pojedinca.

Postoje četri životne pozicije.
1. Ja sam OK, ti nijesi OK
2. Ja nijesam OK, ti si OK
3. Ja nijesam OK, ti nijesi OK
4. Ja sam OK, ti si OK

Ja sam OK, ti nijesi OK!

Pozicija ja sam OK ti nijesi OK ili ja vrijedim dok ti ne vrijediš, manifestuje se u ponašanju koje karakteriše precijenjivanje sebe a podcijenjivanje drugih. Sa ovakvom usvojenom životnom pozicijom osobe u konfliktnim situacijama ili situacijama kada naiđu na problem, grešku traže kod drugih i njih smatraju odgovornim za neuspjeh.
Veoma često ovako superiorna pozicija u odnosu na druge ljude je samo psihološka odbrana od dublje ili potisnute minus pozicije koju pojedinac osjeća.
Primjer možemo vidjeti kod šefa koji koji ne pokazuje poštovanje prema svojim zaposlenima. Nadređeni sa ovakvom usvojenom pozicijom kriviće zaposlene za sve što ne valja u firmi a neće biti spreman da promjeni svoje ponašanje.
Ovakav stav stvara negativnu i opterećujuću atmosferu za rad što će uticati na kvalitet rada i mentalnog zdravlja svih zaposlenih.

Ja nijesam OK, ti si OK!

Stav kojim se vodi pojedinac da nije OK ali da drugi jesu, tj da drugi više vrijede od njega obično je u kontaktu i odnosu sa drugima pasivan, sa dominantnim osjećanjem bespomoćnosti, bezvrijednosti i niskim samopouzdanjem.
Pomenuta osjećanja uzrokuju depresivno raspoloženje , sramežljivost i anksioznost. Zaposleni u nekoj organzaciiji sa ovom životnom pozicijom nerIjetko sebe smatraju manje kvalitetnim radnicima u odnosu na svoje kolege, ne vjeruju u svoje kapacitete te stoga imaju poteškoće u kvalitetnom obavljanju zadataka i napredovanju u karijeri.

Ja nijesam OK, ti nijesi OK!

Minus minus pozicija ili ti da niko od nas ne vrijedi izaziva, kod onih koji imaju takav životni stav, osjećaj besmislenosti i beznadežnosti za sve ono što nas okružuje. Ovo je najnegativnija pozicija u transakcionoj analizi. Često se može javiti destruktvno ponašanje prema sebi ili drugima. U praksi možemo ovu poziciju prepoznati kada zaposleni omalovažavaju sami sebe i okrivljuju nadređene za svoje neuspijehe.

Ja sam OK, ti si OK!

Ja sam OK, ti si OK, ja vrijedm ti vrijediš, za razliku od prva tri osnovna stava koja su nesvjesno u ranom djetinjstvu izgrađena bitno se razlikuje.
U ovakvoj poziciji osoba je svjesna svojih i tuđih kvaliteta tako da autentično prihvata sebe i druge. Ovakva pozijcija čovjeka čini najproduktivnijim i najfunkcionalnijim. Čini da osoba ima dobru osnovu za naredne korake u životu koji mogu biti uspješni i adekvatni. Ukratko ovo je pobjednička životna pozicija.

Poznavati transakcioni koncept OK pozicije pomaže nam da unaprijedimo i učinimo kvalitetnijom našu socijalnu i emocionalnu inteligenciju. Osoba na jedan jednostavan i jasan način lako prepozna svoju poziciju, njene negativne i pozitivne strane, uviđa šta je funkcionalno a šta ne ali i šta treba mjenjati a šta zadržati i usvojiti.

 

Piše:
Varja Kadić
Psiholog