NAJAVA: OKRUGLI STO

Okrugli sto na temu “Mehanizmi, pravni i institucionalni okvir saradnje i učešća civilnog sektora u sistemu zdravstva u Crnoj Gori” biće održan 14. marta 2017. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama PR centra u Podgorici.

Okrugli sto na temu “Mehanizmi, pravni i institucionalni okvir saradnje i učešća civilnog sektora u sistemu zdravstva u Crnoj Gori” organizuju Udruženje Roditelji, CAZAS i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, u okviru projekta “HealthUP“ koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a ima za cilj jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva.

U okviru uvodnih izlaganja prisutnima će se obratiti:
• Sanja Šišović, CAZAS
• Senka Klikovac, Ministarstvo zdravlja
• Zorica Kovačević, Klinički centar Crne Gore
• Boban Mugoša, Institut za javno zdravlje
• Nebojša Kavarić, Asocijacija preventivne pedijatrije Crne Gore
• Zorana Marković, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)

Na okruglom stolu će biti predstavljena i Studija o institucionalnim mehanizmima saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva.

Efikasan i odgovoran sistem zdravstvene zaštite jedan je od ključeva društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore na putu ka članstvu u EU. Zato će projekat #HealthUP u okviru kojeg se pomenuta aktivnost realizuje, doprinijeti promociji vrijednosti i standarda EU na način što će uticati na usklađivanje javnih politika u sektoru zdravstva sa onima koje su važeće u EU.