Samo 20% djece u svijetu ima pristup modernom liječenju

U Crnoj Gori ima oko 150 hiljada djece mlađih od 16 godina i u toj populaciji se godišnje dijagnostifikuje oko 15 do 20 novootkrivenih malignih neoplazmi.

Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka obilježava se 15.februara sa ciljem podizanja svijesti i pružanja podrške djeci i mladima oboljelim i izliječenim od raka, kao i njihovim porodicama.

Prema procjeni Međunarodne Konfederacije organizacije roditelja djece oboljele od raka (UICCCPO) i Međunarodnog udruženja za borbu protiv raka (UICC) danas svega 20% djece ima pristup modernom liječenju.

Rak je vodeći uzrok dječije smrtnosti među nezaraznim bolestima. Po istraživanjima IARC (The International Agency for Research on Cancer) iz 2015. zastupljenost raka kod djece je u porastu. Od sedamdesetih godina prošlog vijeka je taj broj, globalno za djecu do 14 godina, porastao sa 165.000 na 215.000.

Za tinejdžere od 15-19 godina, godišnje je broj novodijagnostikovanih slučajeva 85.000. Pretpostavlja se da je taj broj i veći, jer mnoge zemlje nemaju registar za rak koji prati ovu populaciju. U razvijenim zemljama stopa preživljavanja je 84%.
Najčešće maligno oboljenje kod djece je akutna leukemija, gdje je i procenat izliječenja najveći, a terapija traje 105 nedjelja. Rjeđa maligna oboljenja kod djece su tumori centralnog nervnog sistema, tumori limfnog tkiva, embrionalni tumori bubrega .

Svake godine u svijetu oko 90.000 djece umre od neke vrste malignog oboljenja. Uz brz i efikasan tretman, većina djece sa dijagnozom raka može da se izliječi.

Međutim, globalna statistika pokazuje velik disparitet – u razvijenim zemljama, oko 80% djece oboljele od raka preživi, dok ova cifra pada na 20% ili čak 10% u najsiromašnijim svjetskim zemljama, gdje je teško dostupan pristup informacijama, kao i ranoj dijagnozi, njezi i liječenju.

Kada se dijagnostikuje dovoljno rano, a tretira sa odgovarajućim protokolima, oko 70% djece koja su oboljela od raka je izliječivo. Međutim, danas samo 20% djece u svijetu ima koristi od savremene medicinske dijagnostike i njege.

U Crnoj Gori ima oko 150 hiljada djece mlađih od 16 godina i u toj populaciji se godišnje dijagnostifikuje oko 15 do 20 novootkrivenih malignih neoplazmi.

Među registrovanim malignim neoplazmama najčešće su akutne leukemije koje su, u uzrastu do 14 godina zastupljene do 28%, a u uzrastu do 19 godina zastupljene su čak 33% u Crnoj Gori.
Najznačajniji spoljašnji faktor rizika za razvoj raka je duvanski dim, odnosno smješa hemijskih supstanci koja se udiše i koja je toksična, kancerogena, radioaktivna i koja stvara zavisnost. Stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije dovode u vezu 35% svih maligniteta sa duvanskim dimom.

Kada se govori o preventivi, posebno se ističe da trudnice treba da izbjegavaju pušenje i alkohol, isto tako, zračenje nikako nije dozvoljeno. Buduće majke, pored toga, treba da vode računa o načinu ishrane i života.

U cilju unaprijeđenja borbe protiv raka kod djece trebalo bi raditi na slijedećem:
• Podizati nivo svijesti u zemljama sa niskim razvojem o tome koliko je važno rano dijagnosticiranje raka i početak tretmana kod djece u najranijoj dobi;
• Podržati programe za specifične tretmane i njegu na mjestima gdje se za to ukaže potreba;
• Unaprijediti pomoć djeci i njihovim porodicama kroz projekte kao što je omogućavanje smještaja za porodice oboljelih u blizini mjesta liječenja, uz dodatnu socijalnu, emocionalnu i praktičnu pomoć;
• Poboljšati kvalitet života kod djece oboljele od raka bez obzira na ishod liječenja. Ako tretman nije opcija, onda palijativna njega mora biti najboljeg kvaliteta – nijedno dijete ne treba da pati;

Liječenje i njega djece od raka zahtijeva čitav interdisciplinarni tim, koji će obezbijediti ne samo medicinski tretman djeteta (što može uključiti operacije i zračenja), već i psihosocijalnu podršku za djecu i cijelu porodicu. Bliska saradnja između medicinskog tima u bolnici i roditelja djeteta smatra se suštinskom komponentom uspešnog liječenja i njege deteta.

Psihosocijalna pomoć i podrška porodicama koje su pogođene ovim problemom, kao i djeci koja su na liječenju, nije dostupna u okviru zdravstvenog Sistema.

Ovakav vid pomoći i podrške u Crnoj Gori uglavnom obezbjeđuju NVO kroz grupe samopomoći, savjetovanje sa psihologom i slično.
Udruženje roditelja djece oboljele od kancera Fenix i MladiCe Crne Gore, povodom obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od raka, organizuju manifestaciju „Zlatni baloni za zlatne borce“ na Trgu nezavisnosti u Podgorici u 12h.Povodom današnje kampanje održaće se i prvi crnogorski teleton od 20 do 23 časa, a emitovaće ga šest crnogorskih televizija.

Sav prikupljeni novac biće uplaćen fondaciji “Budi human” za liječenje djece oboljele od karcinoma. Broj će u toku trajanja Teletona biti aktivan za pozive iz fiksne i mobilne mreže Telekoma, a biće otvoren i za pozive iz drugih mreža u Crnoj Gori.

Svi građani/ke, pozvani su da dođu na Trg nezavisnosti i budu dio ove manifestacije i na taj način pruže podršku djeci koja se liječe ili su završila liječenje i njihovim porodicama, kao i porodicama koje su izgubile dijete zbog ove bolesti.