OTVOREN POZIV ZA INTERNACIONALNOG KONSULTANTA

U okviru projekta “HealthUP”  otvoren je poziv za internacionalnog/regionalnog konsultanta za izradu cost benefit analize.

U okviru projekta “HealthUP” koji sprovode CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i udruženje Roditelji, a podržava Evropska unija u Crnoj Gori, otvoren je poziv za internacionalnog/regionalnog konsultanta za izradu cost benefit analize.

Cilj HealthUP programa je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.

Cilj poziva je da se pronađe internacionalni/regionalni consultant/kinja koja će raditi na razvijanju cost-benefit analize usluga koje se pružaju najugroženijim grupama u Crnoj Gori. Analiza bi trebalo da predstavlja osnovu za buduće planiranje i prepoznavanje socijalnih / zdravstvenih usluga koje pružaju OCD i usluge od javnog interesa da bude podržana od strane lokalnih vlasti i Vlade.

Više informacija o opisu posla, kriterijumima za selekciju kao i načinu prijave možete pronaći u TOR-u koji se nalazi ovdje.