KOVAČEVIĆ POKAZALA JAKO POZITIVAN STAV KA SARADNJI SA CIVILNIM SEKTOROM

Predstavnici NVO CAZAS sastali su se danas sa direktoricom Kliničnog centra Crne Gore, gospođom Zoricom Kovačević.

Međusektorska saradnja, razmjena informacija i kontinuiran rad na jačanju kapaciteta zaposlenih, osnove su obezbjeđivanja kvalitetne zdravstvene zaštite pacijenata. Oko ovoga saglasni su i Klinički centar Crne Gore i NVO CAZAS.

Sastanak je održan na inicijativu NVO CAZAS usled brojnih problema sa kojima se sistem zdravstva suočava u poslednjih par godina. Teme sastanka bile su usmjerene na:

• prezentaciju servisa koji se pružaju u okviru civilnog sektora a koji su potpora sistemu zdravstva,
• aktuelne probleme u oblasti zdravstva i razmatranje zajedničkih polja djelovanja u cilju rješavanja nagomilanih problema;
• zaštita prava pacijenata
• Prezentacija programa HealthUp

Poseban fokus sastanka bio je i projekat “HealthUP” – koji ima za cilj jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Cilj programa, koji sprovode CAZAS, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i Udruženje Roditelji, je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.

Kroz ovaj projekat, koji podržava Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, dogovorena je i saradnja sa Kliničkim centrom u radu portala www.zdravlje.co.me već od sledeće nedjelje, edukaciji pacijenata kao i saradnji na rješavanju gorućih problema. Takođe, KCCG uzeće aktivno učešće u narednim aktivnostima ove organizacije, koje će biti usmjerene na međusektorsku saradnju i promociju prava pacijenata.

“Izuzetno smo zadovoljni današnjim sastankom. Posebno je važno to što je ovo prvi put da je KCCG u ovoj mjeri otvoren za saradnju i otvoren dijalog kada je u pitanju zaštita prava pacijenata i kvalitet zdravstvene zaštite. Već od sledeće nedjelje krenućemo sa aktivnostima na našem portalu www.zdravlje.co.me u kojima će aktivno učestvovati i kadar iz KCCG. Ovaj sastanak, pristup i otvorenost za dijalog i rješavanje nagomilanih problema u zdravstvu, jasan su znak da je ova institucija pozitivno orjentisana ka saradnji. Sve to, u korist onih zbog kojih i postoje ovakve institucije – građana tj. pacijenata. Posebno raduje opredijeljenost menadžmenta KCCG da ojača kadrovske potencijale ustanove kroz izdašnu podršku usavršavanju i do-edukaciji mladog medicinskog kadra koje je planirano u narednom periodu. Iskreno se nadamo da će ovakav pristup dovesti do učinkovitog napretka u funkcionisanju našeg zdravstvenog sistema u periodu pred nama, a mi ćemo kao civilni sektor biti tu da damo dodatni doprinos ovim naporima”. saopšteno je iz CAZAS-a.