Dijabetičari dobijaju besplatne trakice i aparate za samokontrolu šećera

Osobe sa dijabetesom, njih oko 35.000 koji su na terapiji insulinom, ubuduće će imati besplatno aparat za samokontrolu šećera u krvi, dijagnostičke trake za aparat, kao i lancete za vađenje krvi iz prsta.

Vijest da će oboljeli od Fonda za zdravstveno osiguranje ubuduće dobijati besplatne trakice za mjerenje šećera obradovala je osobe sa dijabetesom. Da bi ostvarili ovo pravo, osobe sa dijabetesom samo treba od izabranog ljekara da uzmu recept.

Novim pravilnikom je predviđeno i da će svaka osoba mlađa od 26 godina koja boluje od dijabetesa moći da dobije insulinsku pumpu. Iz Fonda objašnjavaju da osiguranik koji prima insulin jednom dnevno ostvaruje pravo na 25 do 30 traka i isto toliko lanceta mjesečno.

– Osiguirano lice koje prima insulin dva ili više puta dnevno, korisnici insulinske pumpe i maloljetnici ostvaruju pravo do 200 traka i lanceta mjesečno, dok oni koji su stariji od 18 godina imaju pravo na 25 do 100 lanceta mjesečno – naveli su iz Fonda.

Prijedlog za nabavku ovih pomagala daje doktor subspecijalista endokrinolog, a propisuje ga izabrani doktor na recept.

– Spoljna portabilna insulinska pumpa ubuduće će se odobravati dijabetičaru (tip 1) koji je na insulinu, kod koga je na intenzifikovanoj terapiji insulinom utvrđena nezadovoljavajuća glikoregulacija ili ponavljane hipoglikemije ili je izražen „fenom zore“ ili postoji loša metabolička regulacija kod djece i mladih (do 26 godina) kod kojih se nije uspjela postići zadovoljavajuća metabolička regulacija primjenom ostalih raspoloživih načina liječenja u trajanju od 12 mjeseci. Odobravaće se i pacijentima u slučaju ranih pojava hroničnih komplikacija dijabetesa ili u slučaju dijabetesa kod dojenčadi i djece predškolskog uzrasta, ako i kada postoje udružene hronične bolesti (cistična fibroza, celijakija). Pumpa se odobrava i osiguranom licu koje planira trudnoću, a intenzifikovanom insulinskom terapijom je loša glikoregulacija u periodu pripreme za koncepciju, u trudnoći i periodu dojenja – kazali su u Fondu.

Najčešći uzrok šećerne bolesti je gojaznost. Zato bi posebnu pažnju trebalo posvetiti edukaciji o toj opakoj bolesti, i to od najranijeg uzrasta. U Podgorici u okviru Doma zdravlja postoji Savjetovalište za dijabetes. U Savjetovalištu rade izabrani doktori,internisti i endokrinolozi.

Radno vrijeme i kontakt podaci Savjetovališta:

SAVJETOVALIŠTE ZA DIJABETES

Radno vrijeme : 07h – 15h

Kontakt telefon: 020 237- 414

Adresa : Zdravstveni objekat Nova varoš, IV proleterske bb.