PRIJAVI SE ZA UČEŠĆE NA ŠKOLI ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA

Škola za promociju izgradnje zdravih stilova života među mladima u Crnoj Gori biće održana od 16. do 18. decembra 2016. godine u Budvi.

Glavni cilj škole jeste formiranje i razvijanje mreže mladih edukatora o bolestima zavisnosti, HIV/AIDS-u i reproduktivnom zdravlju na teritoriji čitave Crne Gore.

Specifični cilj ovog programa jeste da se osposobi što veći broj mladih ljudi, uzrasta između 15-22 godina, koji bi svojim entuzijazmom, kreativnošću, energijom i novostečenim znanjem dali svoj doprinos suzbijanju ovih bolesti u svojoj sredini.

Tokom trajanja škole, polaznici i polaznice radiće i na mapiranju inovativnih alata i mehanizama za aktivizam, uključivanje i edukaciju mladih u oblasti zdravih stilova života i reproduktivnog zdravlja.

CAZAS je kroz program vršnjačke edukacije u prethodnih 15 godina edukovao više od 500 mladih vršnjačih edukatora i trenera u Crnoj Gori kroz škole zdravih stilova života.

Škola će okupiti srednjoškolce i mlade iz Crne Gore i predstavlja jedinstven način da mladi postanu dio naše mnogobrojne mreže edukatora/ki iz ove oblasti.

Svim polaznicima/cama biće obezbijeđeni smještaj i hrana kao i refundirani putni troškovi.

Kroz metode neformalnog obrazovanja, aktivnog učešća i timskog rada učesnici i učesnice škole učiće o bolestima zavisnosti, HIV/AIDS-u i reproduktivnom zdravlju, ali i raditi na izradi metoda i plana rada za edukaciju mladih u ovim oblastima na lokalnom nivou.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na školi, popunite upitnik koji se nalazi na linku: https://goo.gl/forms/iMWUEA4AP0moNT8B2

Rok za prijave je do 12.12. 2016. u ponoć!