Poziv za učešće na trening sesiji

Prva trening sesija „Monitoring implementacije zakona i politika i istraživanje na bazi dokaza“ će se održati 26. i 27. novembra u Budvi.

Trening sesija namijenjena je organizacijama koje su aktivne u oblasti zdravstvene zaštite, članicama Koalicije „HealthUP“, kao i predstavnicima/cama institucija.

Trening sesiju vode iskusni treneri iz ove oblasti Stevo Muk i Milena Milošević iz NVO Instituta Alternativa.

Pomenuta aktivnost dio je projekta „HealthUP“ koji sprovode CAZAS, SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja Podgorica i Udruženje Roditelji a ima za cilj jačanje partnerskog dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti zdravstva. Cilj programa je da se dodatno osnaže i ojačaju organizacije civilnog društva kako bi sistem zdravstvene zaštite bio efikasniji i više okrenut potrebama pacijenata.

Ukoliko želite da se prijavite za učešće na trening sesiji potrebno je poslati mail na office@cazas.org do četvrtka 24. novembra do 16h.

Prednost prilikom prijava imaju članice koalicije „HealthUP“.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem kontakt forme na sajtu, putem e-maila office@cazas.org kao i putem telefona 020 658 520 09-16h.