U Bečićima završen prvi Kongres prevetivne pedijatrije Crne Gore

Asocijacija preventivne pedijatrije Crne Gore, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Ministarstva nauke Vlade Crne Gore, organizovala je prvi Kongres preventivne pedijatrije Crne Gore.

Asocijacija preventivne pedijatrije Crne Gore, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Ministarstva nauke Vlade Crne Gore, organizovala je prvi Kongres preventivne pedijatrije Crne Gore, sa međunarodnim učešćem, koji se od 21. do 23. oktobra 2016. godine, održao u hotelu „Splendid“, u Bečićima.
Na svečanom otvaranju kongresa, predsjednik Asocijacije preventivne pedijatrje Crne Gore i direktor Doma zdravlja Podgorica, doc. dr Nebojša Kavarić je kazao da ovaj stručni skup, po mnogo čemu treba da bude prekretnica u napretku, statusu i očuvanju pedijatrijske medicine kao temelja zdravstvenog sistema.
– Pedijatrija je jedina grana medicine koja je isključivo zadužena za dobrobit novorođenčadi, djece i adolescenata uključujući njihovo zdravlje, njihov mentalni, fizički i psihološki rast i razvoj, kao i priliku da ostvare svoj puni potencijal u odraslom dobu. Pedijatri se ne smiju samo baviti određenim organskim sistemima i biološkim procesima, već i uticajem okoline kao i socijalnim faktorima, koji mogu imati veliki uticaj na fizičko, emotivno i mentalno zdravlje djece i njihovih porodica. Pedijatri moraju biti zaštitnici svakog pojedinog djeteta i sve djece, bez obzira na kulturu, religiju, pol, rasu, etničku ili nacionalnu pripadnost, jer djeca ne mogu sama sebe štititi. Mladi su često među najranjivijom kategorijom u društvu, zato se njihovim potrebama mora posvetiti posebna pažnja, naveo je dr Kavarić.

On je dodao da kvalitet zdravstvene zaštite možemo definisati kao stepen prema kojem zdravstvene usluge za pojedince i populaciju povećavaju uspješnost željenih ishoda i da su u skladu s trenutnim stručnim znanjem. Za mjerenje kvaliteta zdravstvene zaštite, kako je naveo, identifikovano je pet dimenzija i to: efektivnost, efikasnost, jednakost, pravovremenost i sigurnost pacijenta.

Generalna direktoka Direktorata za biomedicine Ministarstva zdravlja, dr Mira Jovanovski Dašić kazala je da je zdravstvena zaštita djeteta nauka temeljena na holističkom pristupu djetetu, s ciljem razvoja, promovisanja i unaprjeđenja zdravlja djece, od začeća do adolescentne dobi, praćenjem rasta i razvoja djece, te stručnim usavršavanjem i unaprijeđenjem svih struka koje se bave zdravljem djece, bilo tjelesnim, mentalnim, emocionalnim ili intelektualnim, a u skladu s Konvencijom o pravima djeteta.

– Promocija zdravlja i dobrobit, prevencija nesreća i bolesti, sigurnost djece u bolnici, i u porodici, te u široj društvenoj zajednici su glavne oblasti koje se tiču zdravlja djece, a koje su značajno zastupljene u zdravstvenoj politici Crne Gore. Preventivna pedijatrija ima za cilj prevenciju bolesti kod djece i umjesto da se fokusira samo na izlječenje bolesti daje akcenat njenom sprječavanju. Samo prevencijom bolesti, dijete može da dostigne svoj genetski potencijal, istakla je dr Jovanovski Dašić.
Na svečanom otvaranju Kongresa govorili su mr Darko Petrušić, generalni direktor Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost Ministarstva nauke, kao i predsjednici udruženja pedijatara zemalja regiona.
Kongres preventivne pedijatrije ima i cilj da se, razmjenom iskustava i stručnog znanja, pomogne boljem razumijevanju značaja prevencije u pedijatriji tj. oblasti preventivne pedijatrije i srodnih disciplina. Predavanja su održali eminentni stručnjaci iz oblasti preventivne pedijatrije i srodnih disciplina, s ciljem da se na naučnoj osnovi, potencira značaj preventivne pedijatrije kao temelja zdravstvenog sistema. Ovo je samo prvi korak u nizu mnogih planiranih aktivnosti u cilju poboljšanja zdravstvenih usluga u Crnoj Gori.

dzpd.me