Švedska prva zemlja koja je ostvarila 90-90-90 cilj

 

 

Na kraju 2015, 90% slučajeva HIV-a u Švedskoj je dijagnostifikovano, 99,8% osoba je dobilo potrebnu njegu i 95% osoba na antiretroviralnoj terapiji ima virusnu zastupljenost ispod 50 kopija/ml.

Antiretrovirusna terapija (ART) je značajno smanjila stopu bolesti i smrti povezanih sa HIV-om i zaraženi ljudi dobijaju tretman.

 

Da bi ljudi ostvarili potpunu korist od tretmana moraju biti angažovani na više koraka njege: dijagnoza, povezivanje sa njegom, pažljivo angažovanje, početak ART i virusnog suzbijanja.

Međutim, u mnogim sredinama, čak i u bogatijim zemljama, nedovoljno angažovanje oko HIV tretnmana znači da mnogi ljudi nemaju koristi od ART, što znači da je moguće izbjeći smrti povezane sa HIV-om i da i dalje postoji visoka stopa novih infekcija.

U oktobru 2014. Godine pokrenut je cilj 90-90-90. Planirano je da do 2020, 90% ljudi sa dijagnostikovanim HIV-om bude liječeno; 90% ljudi koji primaju njegu ima trajno HIV potiskivanje. Postizanje ciljeva 90-90-90 će značiti da najmanje 73% svih ljudi sa HIV-om imaju virusno potiskivanje, dovoljno veliki procenat da ima veliki uticaj na stopu smrtnosti povezanu sa HIV-om i nove infekcije.

Istražitelji iz Švedske koriste nacionalno prikupljene podatke za utvrđivanje napretka zemlje ka postizanju 90-90-90 cilja.

Informacije o ljudima u procesu liječenja su dobijene od Švedske „InfCare HIV Cohort“ studije. Do kraja 2015, podaci o 6946 dijagnostikovanih pojedinaca su uključeni u bazu podataka studije.

Nadzorni podaci iz agencije za javno zdravlje Švedske, pokazuju da 90% ljudi sa HIV-om koji žive u Švedskom su dijagnostikovani.

Svi novi HIV dijagnostikovani slučajevi su prijavljeni agenciji za javno zdravje i od strane laboratorije za testiranje i od ljekara. Takođe, istražitelji su pregledali sve nove dijagnostikovane slučajeve HIV-a prijavljene u 2014. Od 471 slučaja, 469 su dobili njegu, što znači da je 99,8 % ljudi sa dijagnostikovanim HIV-om dobilo potrebnu njegu.

Da bi procjenili kontinuitet i kvalitet njege, istražitelji su pregledali 661 čovjeka koji je započeo proces liječenja u 2013 i 2014. Na kraju 2015, 612 od njih i dalje dobija potrebnu njegu. Analiza pokazuje da od onih koji su navodno prekinuli liječenje, 29 njih se preselilo u inostranstvo, a 11 je umrlo. Zbog toga, 603 od 621 osoba, (97%) su povezani i nastavili sa zdravstvenom njegom.

Na kraju 2015. godine, 6605 od 6946 osoba, (95%) koji su u „InfCare“ bazi podataka, koristili su Antiretroviralnu terapiju. Ukupno 6395 osoba je koristilo terapiju najmanje šest mjeseci i 95% od ovih osoba ima virusni zastupljenost ispod50 kopija/ml.

„Ukratko, UNAIDS/SZO 90-90-90 pokrivenost cilja od 73% HIV inficiranih osoba sa neprimjetnim HIV RNA je postignut, sa 90% dijagnozom svih inficiranih, 83 % inficiranih je na ART-u, i 78% inficiranih je potisnulo zastupljenost virusa (

 

 

 

Oni ukazuju na postojanje nekoliko razloga za švedski uspjeh:

  •          Mala veličina epidemije
  •          Zakonodavstvo koje obavezuje laboratorije i ljekare da prijave nove slučajeve HIV-a i pacijente da idu na redovne kontrole
  •          Povezivanje pacijenata sa specijalizovanim centrima za liječenje sa multi discipinarnim timova
  •          Besplatan pristup antiretroviralnoj terapiji
  •          Visok nivo poštovanja nacionalnih smjernica od strane zdravstvenih radnika a od 2014. godine ove smjernice preporučuju ART za sve HIV pozitivne osobe.

„Ne treba da budemo zadovoljni dobrim rezultatima, već treba da nastavimo i dalje da poboljšamo strategiju prevencije i povećamo naše napore da dijagnostikujemo one koji još nisu svjesni svoje infekcije“, zaključuju autori.

Izvor: Gisslén M et al. Sweden, the first country to achieve the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)/World Health Organization (WHO) 90-90-90 continuum of HIV care targets. HIV Medicine, online edition. DOI: 10.1111/hiv.12431 (2016).