Kanada odobrila propisivanje heroina na recept

Kanadska vlada je odobrila novu odredbu o drogama, koja će dozvoliti ljekarima da propišu heroin farmaceutski proizveden, kako bi liječili teške zavisnike, koji nisu odgovorili konvencionalnijim pristupima.

 

OTTAWA – Kanadska vlada je odobrila novu odredbu o drogama, koja će dozvoliti ljekarima da propišu heroin farmaceutski proizveden, kako bi liječili teške zavisnike, koji nisu odgovorili konvencionalnijim pristupima.

 Ovaj potez znači da će „Crosstown“, inovativna klinika u Vankuveru, biti u mogućnosti da proširi svoj posebni program o održavanju heroinskih zavisnika, u kojem zavisnici mogu doći čak i tri puta dnevno i legalno dobiti propisanje injekcije heroina od medicinske sestre. Program je jedini takve vrste u Kanadi i u Sjedinjem Američkim Državama, ali je sličan pristupu koji se sprovodi u osam evropskih zemalja. 

Prošlonedeljni potez vlade premijera Justin Trudeau-a  je samo još jedan korak u unazađivanju politike prethodne vlade, koju su vodili njegovi prethodnici, Konzervativna stranka, kao i pristup borbi protiv zavisnosti i narkomanije na manje drakonski način.

U Aprilu, Trudeau-ova vlada je objavila planove da legalizuje prodaju marihuane do kraja naredne godine, a za to je imenovala radnu grupu za određivanje kako će marihuana biti regulisana, prodavana i oporezovana. Vlada će takođe produžiti četiri godine na projektu „Insite“, pod nadzorom mjesta za primanje injekcija u Vankuveru, gdje zavisnici mogu da uzimaju ulični pribavljenu drogu u kontrolisanom okruženju. Prethodna vlada je godinama uzaludno pokušavala da zatvori tu kliniku.

Najnovija odluka znači da svaki ljekar u Kanadi mora da se prijavi zdravstvenom sistemu Kanade, radi pristupa diacetilmorfinu, kao jedinim poznatim farmaceutski dobijenim heroinom, pod programom sa posebnim pristupom. Vlada kaže da će ova vrsta liječenja biti dostupna malom broju korisnika „u slučajevima kada su pokušali i dokazali neefikasnost tradicionalnih opcija“ i da je važno dati zdravstvenim radnicima razne mogućnosti u suočavanju sa krizom predoziranja.

Scott MacDonald, glavni ljekar u klinici Crosstown, pozdravio je odluku savezne vlade. Klinika, koja je finansirana od strane pokrajinske vlade Britanske Kolumbije, otvorena je 2005. godine da sprovede kliničko ispitivanje propisivanja heroina i od tada posluje. Klinika pruža diacetilmorfin do 52 zavisnika pod posebnim izuzećem po nalogu suda, ali očekuje se da će ovaj broj udvostručiti u naredih godinu dana, ako se budu mogle dobiti zalihe. Sudska odredba je došla nakon ustavnog izazova 2013 i napora od strane prethodne vlasti da zaustavi distribuciju lijeka.

Colin Carrie, poslanik Konzervativne stranke i potparol stranke za zdravstvenu politiku, rekao je da njegova stranka ostaje čvrsto protiv upotrebe heroina na recept kao opcije liječenja zavisnika. „Naša politika je da oduzmemo heroin iz ruku zavisnika, a ne da im ga stavljamo u njihove ruke.“

MacDonald kaže da su njegovi pacijenti obično dugoročni korisnici- jedan je bio na heroinu 50 godina- za koga standardne terapije, kao što su metadon ili detoksikacija propadnu nakon ponovljenih pokušaja. „Naš cilje je da se ljudi brinu“, rekao je on. (Klinika takođe tretira još jednu grupu zavisnika sa hidromorfinom, moćnim lijekom protiv bolova).

Zahtjevi programa su veliki. Pacijenti moraju doći u kliniku dva ili tri puta dnevno po injekcije, što ometa one koji žele da rade ili brinu o svojim porodicama. Ipak, stopa odustajanja je relativno niska. Pacijenti su zdraviji, a učešće u programu drastično smanjuje njihovo učešće u kriminalnim aktivnostima, što značajno smanjuje troškove u krivično pravosudnom sistemu.

Pristup Crosstown-a je privukao porast pažnje u Sjedinjenim Američkim Državama, sa MacDonaldom koji se pojavio u junu da svedoči ispred senatskog komiteta na Capitol Hill-u. Ali sami pristup ostaje kontroverzan. Nakon što je imao prezentaciju nedavno u Bostonu, dobio je pozitivan odgovor od nekih ljekara, ali je naglasio kako „je bilo ljekara koji nikad ne bi došli i porazgovarali sa mnom“.

izvor : The Washington post