Saznaj svoj HIV status - testiraj se

U Crnoj Gori je testiranje na HIV dostupno u okviru mreže Savjetovališta za dobrovoljno, anonimno, besplatno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV. Jedini način da osoba sazna svoj HIV status je da se testira.

04 apr 2022 0 comment  


Jedini način da se utvrdi postojanje HIV infekcije je testiranje na HIV, pa se testiranje preporučuje svima koji su bili u riziku od ove infekcije. Virus HIV se prenosi nezaštićenim seksualnim odnosom sa inficiranom osobom, kontaktom sa inficiranom krvlju i sa inficirane majke na dijete tokom trudnoće, porođaja i dojenja. Rizik za prenos HIV-a povećava se stupanjem u rizične seksualne odnose (sa nepoznatim osobama, pod dejstvom alkohola i droga, mijenjanjem više seksualnih partnera/partnerki, nekorištenjem kondoma) kao i upotrebom nesterilnog pribora za injektiranje droga. HIV se ne prenosi uobičajenim socijalnim kontaktom, rukovanjem, zagrljajem, poljupcem, kašljanjem i kijanjem, boravkom u istoj prostorij, korišćenjem zajedničkih predmeta za rad. Ne prenosi se preko hrane koju je spremila inficiraa osoba, preko javnih bazena i toaleta kao ni ubodom komarca.


Razlika između HIV i AIDSa?


HIV je skraćenica za virus humane imunodeficijencije (Human Immunodeficiency Virus) koji je uzročnik HIV infekcije, odnosno side ili AIDS-a.


Često se termini HIV i SIDA koriste naizmjenično, što dovodi do zabune oko njihovih razlika.


AIDS je skraćenica za "sindrom stečene imunodeficijencije". (Ponekad se naziva i 'kasni stadijum HIV-a' ili 'uznapredovala HIV bolest'.) To je krovni izraz za bolesti koje se javljaju zbog neliječene HIV infekcije nekoliko godina, do kada je imunološki sistem ozbiljno oštećen i nesposoban za borbu protiv infekcija. Bolesti i simptomi će se razlikovati za svaku osobu koja ima AIDS, ali mogu uključivati po život opasne infekcije i rak.


Svaka osoba koja ima AIDS ima HIV, ali neće svaka osoba sa HIV-om razviti AIDS. Budući da sada postoji mnogo mogućnosti liječenja za osobe koje žive sa HIV-om, mnogo manje ljudi razvija SIDU. Često, oni koji razviju AIDS su ljudi koji nisu testirani na HIV i nikada se nisu liječili. Kada se počne sa liječenjem HIV-a, smrt od AIDS-a se može spriječiti.


Jedini način da saznate da li imate HIV je da se testirate na virus.


Stigma i diskriminacija – najveća perpreka


Stigma i diskriminacija u vezi s HIV/AIDS-om su najveće smetnje prevenciji širenja virusa, osiguranju adekvatne njege, podrške i liječenja. Stigmu izaziva nedostatak razumijevanja bolesti, mitovi o prijenosu virusa, društveni strahovi u vezi sa seksualnošću, neodgovorno medijsko praćenje epidemije, činjenica da je AIDS neizlječiv, strahovi povezani sa smrću i drugo. Glavni uzročnik stigme i diskriminacije je nedovoljan nivo znanja zdravstvenih radnika ali i opšte populacije. Ovo nije svojstveno samo za naše društvo, nego se dešava i u našem okruženju, Evropi pa i u cijelom svijetu. Stigma je najčešće uzrokovana nedovoljnim nivoom znanja, što može rezultirati nedovoljnom efikasnosti preventivnih programa na način da kreira strah od utvrđivanja vlastitog HIV statusa i to ne samo zbog straha od reakcije okoline nego i zbog straha da će informacije iz zdravstvenoga okruženja dospjeti u javnost. Sve ovo na kraju može da rezultira epidemijom i vrlo teškim posljedicama za društvo, bez obzira što smo zemlji sa niskom prevalencom.

Ovaj članak je nastao kao dio kampanje povodm "Nedelje zdravlja" u sklopu projekta "Edukovani i zaštićeni" koji je finansiran od strane Ministarstva zdravlja.

Top Tweets

RT @Movendi_Int: Our media release💡 "Alcohol Taxation Lags Behind Tobacco Taxation Levels But Has the Potential to Save 130.000 Lives in Eu…
RT @PRcentar: Okončanje #HIV epidemije da bude politički i finansijski prioritet zemalja Jugoistočne Evrope @nvocazas 👉 https://t.co/gBse
🖇Bez očuvanog zdravlja i podrške mentalnom zdravlju, djeca ne mogu efikasno učestvovati u obrazovanju i postizati ž… https://t.co/1xP4XCXUPT

logo